Lumi

Lumi is een initiatief van çavaria. Het is een onthaal- en infolijn waar je terecht kan met al je vragen over holebi's.

Je kan er informatie vragen of je verhaal doen. Je kan ook een mail sturen naar vragen@lumi.be of chatten. 

Lumi is ook een Meldpunt voor Discriminatie en werkt hiervoor samen met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

Mensen die zich het slachtoffer voelen van discriminatie omwille van hun seksuele geaardheid, kunnen hiervan een melding doen bij Lumi.

Mensen die zich gediscrimineerd voelen omwille van hun genderexpressie of -identiteit, kunnen dit melden bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Naar top