Lokaal bestuur Tessenderlo werkt aan groen en levendig centrum

Het lokaal bestuur heeft het afgelopen anderhalf jaar veel aandacht geschonken aan de verbetering van de leefbaarheid van ons centrum en nam een aantal beslissingen die moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de ambitieuze doelstellingen. De eerste werken starten op 4 mei.

Leefbuurten

In het kader van het project Leefbuurten wil het lokaal bestuur van het marktplein in het centrum een levendige plek maken. Het streeft naar een gezellig en groener dorpsplein met heel wat beleving, het moet een plaats worden waar de Looienaar graag vertoeft. Om dit doel zo goed mogelijk te verwezenlijken nam het college van burgemeester en schepenen enkele beslissingen die niet alleen bijdragen aan de leefbaarheid voor onze inwoners, maar ook aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Parking Pastorij en voetgangersdoorsteken

Het college ging akkoord met de heraanleg van de parking aan de Pastorij. Het voorstel voor de heraanleg is het resultaat van twee workshops waarbij meer dan zestig Looienaars nadachten over de nieuwe invulling van het marktplein.

De meerderheid van de deelnemers aan deze workshops kon zich vinden in de voorstellen met betrekking tot de Pastorij, met het oog op de realisatie van een gezellig pleintje. Het bestuur is hen daar duidelijk in gevolgd. Door de parking aan de Dekenij te ontharden, geeft ons bestuur alvast het goede voorbeeld om te 'tegelwippen'. 

Om een open karakter te creëren en verbinding te maken tussen deze site en de tuin aan de Pastorij, is de Kerkraad vragende partij en gaf de raad dan ook toestemming om indien mogelijk een gedeelte van de muur van de pastorietuin open te maken.

Tot slot zet het bestuur ook in op de verfraaiing van de voetgangersdoorsteken vanuit parking Binnenhof en Kolmen, zodat de Markt snel en vlot bereikbaar is.

De aannemer en onze eigen uitvoeringsdiensten beginnen op 4 mei met deze werken. De ingrepen zijn echter niet definitief en worden na verloop van tijd geëvalueerd. Indien nodig kunnen er aanpassingen gebeuren aan het plan.

Rest van het marktplein blijft intact

Aan de rest van het marktplein wordt niet geraakt, met uitzondering van kleine ingrepen die geen of weinig impact hebben op het dagelijkse gebruik van het plein. Het bestuur denkt hierbij onder andere aan extra banken en fietsenstallingen.

Kerkstraat

Ondertussen onderzoekt het lokaal bestuur de mogelijkheden om de invulling van de Kerkstraat aan de hand van kleine ingrepen aantrekkelijker te maken.

Vervanging parkeerplaatsen

Om het verlies van de parkeerplaatsen aan de Pastorij te compenseren, wordt er een tijdelijke parking aangelegd op de site van de oude rijkswachtkazerne, met een verbinding naar het Binnenhof. Op deze manier blijft het aantal parkeerplaatsen ongeveer gelijk en blijven de handelaars in het centrum vlot bereikbaar.

Parkeeronderzoek

Een recent parkeeronderzoek wees uit dat er vandaag meer dan voldoende parkeeraanbod is in Tessenderlo, wat maakt dat het centrum vlot bereikbaar is. Bezoekers van de markt, horeca of winkels die langer dan twee uur willen parkeren, gebruiken best één van de vier langparkeerparkings (Binnenhof, Weggevoerdenstraat, Kolmen en Vismarkt) en bereiken dan via een wandeling van maximaal vijf minuten het centrum.

Naar top