Logopedische schoolonderzoeken

Het sociaal huis en de vzw Looise logopedisten hebben een samenwerkingsovereenkomst voor volgende ondersteuning:

  • zij organiseren een logopedisch onderzoek in alle kleuter- en basisscholen van Tessenderlo, om alle mogelijke spraak- en taalstoornissen op te sporen, advies te geven aan de ouders voor een efficiënte behandeling en dit in overleg met de scholen en de CLB’s;
  • de onderzoeken gebeuren aan de hand van een uniforme testbatterij;
  • de resultaten van de onderzoeken worden aan de ouders schriftelijk meegedeeld samen met een lijst van alle behandelende logopedisten van Tessenderlo, met verwijzing naar de Gouden Gids en met verwijzing naar andere behandelende diensten;
  • de resultaten worden op regelmatige tijdstippen (minimum twee keer per schooljaar) met de directies van de scholen en de CLB’s besproken. De scholen en de CLB’s kunnen de resultaten ook vrijblijvend opvragen.

Deze onderzoeken zijn gratis voor de school: het sociaal huis komt financieel tussen in dit logopedisch onderzoek van de leerlingen van alle kleuter- en basisscholen van Tessenderlo die hiervan gebruik maken.

Lene Wuyts - projectmedewerker - lene.wuyts@tessenderlo.be

Naar top