Let op de Seveso-borden!

Al sinds september 2010 staan er in Tessenderlo, Ham en Beringen Seveso-borden. Met deze oplichtende borden kunnen we - in geval van nood - een gebied rond een bedrijf heel snel afbakenen. Je hebt zo’n bord misschien al wel eens zien staan?

Waarvoor dienen deze borden?

Ons gemeentebestuur bereidt zich zo goed mogelijk voor op mogelijke crisissituaties en is bezig met crisiscommunicatie: we hebben in alle gehuchten sirenes die op regelmatige tijdstippen getest worden, we organiseren regelmatig oefeningen met alle hulpdiensten en de bedrijven ter voorbereiding, we zoeken manieren om zo snel mogelijk onze burgers te waarschuwen, … Uit zo’n oefening bleek dat het noodzakelijk was om een automatische signalisatie voor het afbakenen van een voorlopige veiligheidsperimeter in de onmiddellijke omgeving van de bedrijven te plaatsen. Daarom hebben Tessenderlo, Beringen en Ham het Seveso-project opgezet (samen met de lokale politie, de brandweer, het provinciebestuur van Limburg en uiteraard de bedrijven) en werden de Seveso-borden geplaatst. 

Wat staat er op de borden?

Als de borden aangestuurd worden (dus in geval er zich een ramp voordoet, of bij een oefening) zullen het verkeersbord C3 (rode cirkel rond witte cirkel) en de mededeling “GEVAAR” alternerend oplichten om iedereen de toegang tot de af te sluiten perimeter te verbieden. 

Wat moet je doen als het bord oplicht?

 • Draai om en verlaat de omgeving.
 • Dit geldt voor álle weggebruikers (voertuigen, fietsen, voetgangers).
 • Open nooit het raam van je voertuig en zet je de airco onmiddellijk af. 

Waar staan de oplichtende borden?

De borden staan in de buurt van de Seveso-bedijven. Je moet er maar eens op letten als je in de buurt komt.

 • kruising fabrieksstraat/Hulsterweg
 • kruising Hofstraat/Hulsterweg
 • kruising Hofstraat-aan Aardstraat
 • kruising Fabrieksstraat/Industrieweg
 • kruising Schoonhees/Industrieweg
 • kruising Heilig-hartlaan/Industrieweg
 • kruising Molenstraat/Heilig-Hartlaan
 • kruising Heilig-Hartlaan/Dennenhof
 • weg langs kanaal ter hoogte van TC Ham
 • de Snep ter hoogte van de Kanaalweg
 • weg langs het kanaal aan vroegere houthandel Beyens
 • kruising Albertkade/Albertkanaal
 • oprit naar brug, kant Kanaalweg
 • kruising Albertkade/Havenlaan
 • Albertkade aan ingang vroegere Dow Belgium (nu Trinseo)
 • insteekweg aan rond punt
 • insteekweg naar Borealis
 • jaagpad aan Borealis
Naar top