Registratie laatste wilsbeschikking

Maak een afspraak

Online attest aanvragen - krijg je attest onmiddellijk in je mailbox

Je kunt zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden en die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking. Dit document kan je opvragen bij de dienst Burgerzaken of je kunt het hiernaast ook downloaden. Je moet het document in tweevoud én twee maal ondertekend (geen kopie) bij de dienst Burgerzaken binnenbrengen.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

  • of je opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie;
  • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden;
  • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest);
  • of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Naar top