Kwaliteitszorg in de academie

Een overzicht van de inspanningen om de kwaliteit van onze opleidingen te garanderen.

 

ROK  (Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit)

De Vlaamse Onderwijsinspectie zorgt voor de nodige kwaliteitscontrole van de werking van de academie in de ROK-visie. Binnen deze visie zit ook de evaluatiecyclus voor personeel, de kwaliteitsbewaking van de leerresultaten, loopbaanbegeleiding, ...

Bij Downloads onderaan deze pagina vind je hiervan een overzicht.

Onderwijsinspectie


Bevragingen

De academie peilt regelmatig naar het welbevinden van haar leerlingen en werknemers. De laatste maal gebeurde dit voor de leerlingen na het eindigen van de Corona-epidemie. Jaarlijks wordt er ook een uitnodiging gestuurd tot deelname aan een bevraging bij leerlingen die in de loop van het schooljaar gestopt zijn of niet opnieuw zijn ingeschreven. (Deze bevragingen zijn open en nodigen uit tot het echt aangeven wat de redenen hiervoor zijn. Hierom wordt absolute discretie gegarandeerd.

Ook het welbevinden van de werknemers (leerkrachten secretariaat) wordt 4-jaarlijks bevraagd. De terugkoppeling gebeurt via de coördinatoren en is eveneens anoniem. De laatste bevraging dateert van 2021.

Statistieken & zelfevaluatie

Bij alles wat ze doet bekijkt de AMWT-cijfers van o.a. leerlingenverloop, bezettingsgraad, …
Binnen het pedagogisch college wordt er veel in vraag gesteld en kritisch bekeken. Alles kan beter maar het is niet omdat het ‘anders’ gedaan wordt, dat het ook beter is.

APP (Artistiek Pedagogisch Project)

Dit APP vat goed samen waar de academie voor staat en wat haar aan het hart ligt.

 Bekijk hier het APP

Leerplan Kunstig competent

De academie werkt vanuit het Leerplan Kunstig Competent. Via de verschillende rollen die je ook in de evaluatie ziet terugkeren werken we met leerlingen en geven we hen de tools om het beste uit henzelf te halen.
Een aantal kerncompetenties die je in de voorbeeldfiche onderaan kan terugvinden in het rapport geven u een goed idee rond welke thema’s er gewerkt wordt. Het volledige leerplan kan je steeds hier terugvinden.

Evaluatie leerlingen

Sinds 2023 werkt de academie met evaluatieprofielen op maat. Op die manier probeert de academie een antwoord te bieden op hedendaagse noden binnen DKO.

Sinds de laatste hervorming focust de academie zich wat evaluatie betreft op enkele belangrijke pijlers die allen samen komen in het rapport (de evaluatiefiche).

 • Optredens (of examens) zijn belangrijk en horen bij de opleiding, kunstbeoefening is een delende bezigheid.
 • Afhankelijk van het evaluatieprofiel worden er jaarlijks per vak twee optredens of examens met externe jury’s afgelegd.
 • Het rapport bestaat uit twee luiken: een jaarevaluatie (permanente evaluatie) en een ‘product’-evaluatie, die laatste beoordeelt enkel het optreden of examen
 • Vanaf de derde graad wordt de leerling over de vakken heen in zijn/haar geheel beoordeeld en werken leerkrachten samen om deze evaluatie betrouwbaar, eerlijk en zo adequaat mogelijk te maken. Voor de eindgraden voorziet de academie een jaarlijkse deliberatie.

Het evaluatiereglement kan u hieronder terugvinden, het maakt integraal deel uit van het academiereglement.
Onderaan deze pagina kan u ook ondersteunende documenten terugvinden:

 • Exceltabel met een overzicht van het aantal toonmomenten (examen) per graad
 • Exceltabel met de belangrijkste afspraken per evaluatieprofiel gerangschikt. Daarenboven staan er ook richtlijnen en afspraken op rond tweede instrumenten, specialisatie etc…
 • Repertoriumlijst waarin we minimumniveaus definiëren per eindgraad en per evaluatieprofiel voor de profielen standaard en super (update van deze lijst gebeurt éénmaal per jaar)

Uit het academiereglement:
Leerlingenevaluatie

Artikel 1     §1. De volgende basisprincipes worden bij het transparant, valide en betrouwbaar evalueren van de leerling gehanteerd:

De academie maakt gebruik van een competentiegerichte wijze van lesgeven, leren én evalueren. Leervorderingen en prestaties worden getoetst aan de te behalen competenties en vooropgestelde doelstellingen binnen 5 verschillende rollen, die samen het unieke ik vormen:

 • De kunstenaar
 • De vakman
 • De performer
 • De onderzoeker
 • De samenspeler

Naast het beoordelen van toonmomenten en evaluatie-opdrachten wordt er belang gehecht aan procesgericht evalueren.

Er worden op sommige momenten en voor een bepaald contingent van de leerlingen nog wel indicatieve punten gegeven, leerlingen krijgen deze naast woordelijke feedback en een eindconclusie. Indien men in een profiel zit waar punten worden gegeven dient men minstens 50% te behalen.

De academie hanteert 5 evaluatieprofielen vanaf graad 2.4 voor Jongeren en vanaf 2.3 voor Volwassenen. (Jong Talent/Super/Standaard/Light/Zorg)

Afhankelijk van het gekozen profiel verschillen de evaluatie/examen-vereisten. De precieze verschillen worden via de website van de AMWT en haar Youtubekanaal kenbaar gemaakt. Het profiel wordt in gezamenlijk overleg bepaald.

De evaluatie gebeurt over de vakken heen en na overleg met alle betrokken leerkrachten. Voor de eindgraden voorziet de academie jaarlijks een deliberatiemoment. Hier wordt met het team overlegd en wordt een eindconclusie geformuleerd.

De afdeling Woord hanteert dezelfde principes.

§2. De academie bepaalt de wijze waarop de evaluatie gebeurt en zal in de loop van het schooljaar op regelmatige basis en tijdig communiceren over hoe deze concreet verloopt, met name over:

 • de tijdstippen waarop de evaluatiemomenten en/of –opdrachten plaatsvinden,
 • de vorm waaronder evaluatiemomenten en/of –opdrachten worden georganiseerd,
 • de te bereiken competenties en te beheersen materies met het oog op de evaluatiemomenten en/of –opdrachten.
 • de impact van de evaluatieprofielen op de evaluatiemomenten zijn terug te vinden op ons youtubekanaal : Academie Voor Muziek & Woord Tessenderlo (https://youtube.com/@academievoormuziekwoordtes5360?si=xoaIdW4XyC7CayaC
  een schematische weergave van de examenvereisten is ook op onze website terug te vinden.

De afdeling Woord, gelet op de specificiteit, zet voorlopig niet in op verschillende evaluatieprofielen maar gaat uit van een permanente evaluatie afgewisseld met examens en optredens.

§3. Afwezigheden op evaluatiemomenten dienen steeds gestaafd te worden door een medisch attest. Voor de evaluatiemomenten wordt een inhaalexamen voorzien. Dit is geen herexamen maar een moment om bijvoorbeeld zieken de kans te geven alsnog een examen af te leggen.

§4. De academie rapporteert op basis van de evaluatiegegevens aan de leerling/ouders 2 keer per jaar over de leervorderingen van de leerling door middel van een fiche/rapport. (doorgestuurd met link via DKO3)
Afhankelijk van het evaluatieprofiel wordt er met punten of een andere vorm van beoordeling gewerkt. Ook afhankelijk van dit leerprofiel is bijvoorbeeld het gewicht van het eindproduct t.o.v. de procesevaluatie en de minimumvereisten i.v.m. het gespeelde repertoire.

Het rapport bestaat steeds uit een luik permanente evaluatie (spinnenweb diagram) en een luik product-evaluatie (al dan niet met indicatieve punten).

§5. Volgende terminologie wordt gehanteerd op het rapport: (per competentie):

 • UITMUNTEND: Het leerdoel (de competentie) is uitzonderlijk goed in ontwikkeling, er is exceptioneel meesterschap.
 • ZEER GOED: Het leerdoel (de competentie) is zeer goed in ontwikkeling, de leerling toont veel inzet en een hoge mate van nauwkeurigheid en beheersing.
 • GOED: Het leerdoel (de competentie) is goed in ontwikkeling.
 • OK: Het leerdoel (de competentie) is voldoende in ontwikkeling, er is ruimte voor groei.
 • NET NIET VOLDOENDE: Het leerdoel (de competentie) is nog net niet voldoende ontwikkeld, maar er wordt voldoende inzet getoond om dit op korte termijn te realiseren.
 • ONVOLDOENDE: Het leerdoel (de competentie) is onvoldoende in ontwikkeling.

§6. Indien er met punten wordt gewerkt hanteert de academie volgende concordantie als richtlijn:

 • 0-49%: onvoldoende
 • 50-59%: net niet voldoende
 • 60-75%: ok
 • 76-89%: goed
 • 90-95%: zeer goed
 • 96-100%: uitmuntend

§7. In de 2de graad is de beoordeling ‘Goed’ de norm, in de 3de en 4de graad is ‘Oké’ de norm. Beide inschalingen worden in het groen weergegeven op het spinnenwebdiagram van het rapport.

Voor de profielen ‘standaard’ en ‘super’ is er tevens een minimumniveau voor de te spelen stukken gedefinieerd. 
Enkel de profielen ‘Jong Talent’ en ‘Super’ kunnen op het eind van het traject, als zij door de jury en deliberatiecommissie, geschikt bevonden worden, een bewijs van beroepskwalificatie halen. In alle andere gevallen wordt er een leerbewijs met vermelding van behaalde competenties uitgereikt.

Bekijk een filmpje over evaluatie op ons YouTube-kanaal

Downloads

Contact

Academie voor Muziek & Woord Tessenderlo

Adres
Stationsstraat 40 , 3980 TESSENDERLO
Tel.
013 66 67 59
info@amwt.be
Vandaag Nu gesloten
Open van 10:00 tot 11:30 uur & 12:30 tot 13:30 uur
Telefonisch bereikbaar van 10:00 tot 11:30 uur & 12:30 tot 13:30 uur
Morgen
Gesloten
Naar top