Een nieuwe groene wijk voor heel Tessenderlo: Kolmenveld

AP&D en Liburni ontwikkelen samen met het lokaal bestuur een nieuwe groene wijk voor heel Tessenderlo: een groot dorpspark omringd door een nieuw vrijetijdshuis met bibliotheek, een woonzorgcentrum met assistentieflats, woningen en parkeerruimte. Het parkgebied wordt volledig gebouwd met respect voor de waardevolle bomen die behouden blijven. De nieuwe site Kolmenveld is beslist een meerwaarde voor heel Tessenderlo.

Waarom deze ontwikkeling?

Uit onderzoek naar de toekomstige woonbehoefte blijkt dat Tessenderlo op middellange termijn nood heeft aan extra betaalbare woningen. De levensverwachting van de inwoners stijgt en de gezinnen worden kleiner. Daarom zijn er méér, maar ook kleinere woningen nodig. Om duurzamer wonen te garanderen, verplicht de overheid dat nieuwe woningen gebouwd worden in de directe nabijheid van goed uitgeruste kernen met openbaar vervoer. Bewoners die dicht in de buurt van de dorpskern wonen, kunnen zich ook beter en meer te voet of per fiets verplaatsen. 

Geschiedenis

In 2015 keurde de gemeenteraad het RUP Kolmenveld goed: een kader voor de ontwikkeling van het binnengebied tussen de Schoterweg, Processieweg en Kolmen; dat gebied werd namelijk bij de opmaak van de gewestplannen in 1976 al ingekleurd als woongebied. 

De provincie Limburg leverde op 29 juni 2023 een omgevingsvergunning af aan de ontwikkelaars AP&D en Liburni. Omdat ook de gemeente eigendommen heeft in dit gebied, heeft de gemeenteraad in 2018 een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd om samen met deze ontwikkelaars ook publieke functies in dit gebied te realiseren. 

Op dinsdag 24 oktober wordt dit dossier door de gemeenteraad besproken zodat de eerste fase van de infrastructuuraanleg van het project Kolmenveld kan starten.

Toekomst

Deze nieuwe groene site ligt op loopafstand van het winkelcentrum en vormt zo een mooi geheel van wonen, werken, cultuur en groen. Kolmenveld wordt een mooie groene aanvulling voor het centrum. 

Park

Het nieuwe park leidt vanaf het centrum naar de begraafplaats van de Schoterweg aan de andere kant van het project. Dwarspaadjes met straatstenen leggen de verbinding naar het vrijetijdshuis, het woonzorgcentrum en de woningen. Enkele ziteilanden worden licht verhoogd aangelegd. In het gebied komt ook een wadi (wateropslagplaats) met vlonders en speelruimte.

Ruimte

Een nieuw vrijetijdshuis, een woonzorgcentrum met assistentieflats en een grand café, diverse types woningen aangevuld met parkeergelegenheid met zo’n 60 plaatsen: alles wordt groen omkaderd en met de nodige zitgelegenheid. 

Samenwerking

Het project Kolmenveld is een samenwerking tussen projectontwikkelaars AP&D uit Gooik, Liburni uit Beringen en lokaal bestuur Tessenderlo.

Naar top