Klachten

Een klacht is de uiting van ontevredenheid van een burger over het (niet) optreden of handelen van personeelsleden of diensten van het lokaal bestuur.

Bijkomend had de ontevredenheid redelijkerwijze kunnen voorkomen worden.

Een klacht kan zowel betrekking hebben op:

  • het foutief verrichten van een handeling of prestatie;
  • het onvriendelijk of onbeleefd verrichten van een handeling;
  • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze;
  • het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie.

Indienen klacht

Een klacht kan bij het klachtenmeldpunt worden ingediend:

  • schriftelijk gericht aan lokaal bestuur Tessenderlo, t.a.v. de klachtencoƶrdinator, Markt 15A, 3980 TESSENDERLO;
  • via klachten@tessenderlo.be (zet dan aub KLACHT in de onderwerpregel).

Een klacht kan niƩt mondeling worden meegedeeld.

Klachten, meldingen en suggesties

Een gewone melding, suggestie of mededeling is geen klacht. Zie Gerelateerde items hieronder.

Downloads

Naar top