Klachten

Een klacht is de uiting van ontevredenheid van een burger over het (niet) optreden of handelen van personeelsleden of diensten van het lokaal bestuur. Bijkomend had de ontevredenheid redelijkerwijze kunnen voorkomen worden.

Een klacht kan zowel betrekking hebben op:

  • het foutief verrichten van een handeling of prestatie;
  • het onvriendelijk of onbeleefd verrichten van een handeling;
  • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze;
  • het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie.

Ontevredenheid over het gevoerde beleid of over bestaande regelgeving is geen klacht.

Er is een duidelijk onderscheid tussen een klacht en een melding. Dat is bijvoorbeeld een gat in het wegdek, zwerfvuil, een omgevallen boom, een verstopte gracht of riolering op openbaar domein, ...

Indienen klacht

Een klacht kan op drie manieren bij het klachtenmeldpunt ingediend worden.

  • Schriftelijk gericht aan lokaal bestuur Tessenderlo, t.a.v. de klachtenco√∂rdinator, Markt 15A, 3980 TESSENDERLO
  • Via klachten@tessenderlo.be (zet dan aub KLACHT in de onderwerpregel)

Een klacht kan niét mondeling worden meegedeeld.

Klachten, meldingen en suggesties

Een gewone melding, suggestie of mededeling is geen klacht. Zie Gerelateerde items hieronder.

Downloads

Naar top