Vonk! vzw

Het project Vonk! (het vroegere Kind in Nood) richt zich tot kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die opgroeien in kansarme gezinnen en (ernstige) psychosociale of psychiatrische problemen vertonen of een duidelijk risico lopen op de ontwikkeling van dergelijke problematiek op latere leeftijd.

Vonk is een werking binnen het Centrum Geestelijke Gezondheid (CGG) waar de hulpverlening aangepast wordt aan de noden van deze kinderen en gezinnen.
Dit betekent laagdrempelig werken en toeleiden naar gepaste hulpverlening door:

  • snel in te spelen op de vraag;
  • aanklampend te werken;
  • huisbezoek indien nodig;
  • samen te werken met andere hulpverleners die betrokken zijn in het gezin.

De medewerkers van Vonk! werken enkel op afspraak in de locatie site Russelberg, Gerhagenstraat 58 bus 4 (boven kinderdagverblijf ’t Letterbergske).

  • bel 011 42 49 31 om een eerste afspraak te maken, geef je gegevens door en een medewerker contacteert je om verder te bekijken op welke manier je geholpen kan worden.
  • dienst Projectwerking, sociaal huis, postadres Markt 15A, locatie te bereiken via Gerhagenstraat 39, 013 67 95 93, lene.wuyts@tessenderlo.be, www.tessenderlo.be.

Downloads

Externe links

Naar top