Kerkfabrieken

De kerkfabrieken en het central kerkbestuur zijn openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid.

Het beheer van de kerkfabrieken wordt opgedragen aan de kerkraden.