Kapvergunning bos

Wanneer de kapping van bepaalde bomen niet opgenomen is in een goedgekeurd bosbeheerplan, dan heb je in veel gevallen een kapvergunning nodig (ook in een privébos).

  • Kappingen die expliciet opgenomen zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan mogen onmiddellijk worden uitgevoerd en zijn niet meldingsplichtig.
  • Voor alle andere kappingen in het kader van het beheer van het bos en die niet leiden tot ontbossing moet een kapvergunning worden gevraagd bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waarin het bos gelegen is.

Voor kappingen die leiden tot ontbossing gelden er andere regels.

Naar top