Kappen van bomen/verplaatsen elektriciteitspalen aan woningen

Onze inwoners kunnen een aanvraag doet om een laanboom voor hun woning te laten kappen of een elektriciteitspaal voor de woning te laten verplaatsen.

Het college van burgemeester zal dan een beslissing nemen op basis van het advies van de afdeling Patrimonium.

Hieronder lees je onder welke voorwaarden de kapping of verplaatsing kan.

Kappen laanbomen

Er worden enkel laanbomen verwijderd voor de aanleg van inritten als voldaan wordt aan deze voorwaarden:

  1. de boom staat recht voor een enkele/dubbele garagepoort;

  2. de bomen staan te dicht bij elkaar voor de aanleg van een inrit van maximaal 5 meter breed;

  3. de boom is zo ingeplant dat de aanleg van de inrit naar de garagepoort van de aanvrager onmogelijk blijkt.

Opmerking: er worden geen laanbomen verwijderd voor de aanleg van een tweede inrit of voor de aanleg van parkings en inritten naar niet-vergunde gebouwen.

Verplaatsen van elektriciteitspalen

De verplaatsing van een openbare verlichtingspaal gebeurt gratis door Fluvius indien de paal voor de inrit van een garage of carport staat. De inrit mag maximaal 3,5 m breed zijn.  

De paal wordt enkel op kosten van Fluvius verplaatst indien hij binnen 1,75 m uit de as van de inrit staat. Voor de bepaling van de as wordt de logische en kortste verbinding gehanteerd. 

De openbare verlichtingspalen kunnen altijd op eigen kosten worden verplaatst, op offerte van Fluvius. 

Fluvius bepaalt in alle gevallen zelf de maximum afstand waarover de paal wordt verplaatst zodat de lichtspreiding optimaal blijft.

Downloads

Naar top