Vlaams kampioenschap Tegelwippen: we vliegen er weer in!

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2024 loopt het Vlaams kampioenschap Tegelwippen en Tessenderlo doet opnieuw mee! 

Tegelwippen? Tegelwatte? Bekijk een promofilmpje!

Wat is tegelwippen?

Door verharding als tegels, klinkers, beton, asfalt, kiezels en kunstgras rond je huis op te breken en te vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, maken we Vlaanderen meer klimaatbestendig, aantrekkelijker voor nuttige insecten en andere dieren, en ook veel mooier. Onze gemeente neemt deel aan deze actie en nodigt de Looienaars uit om ‘tegels te wippen’.

Samen maken we Looi klimaatbestendiger

Als gemeente geven we graag het goede voorbeeld. Onder andere het Eikelplein en het rond pleintje aan de kerk in Hulst werden onthard, in straten die vergroend werden (Waterstraat, Hofstraat, Spekestraat) werd kiezel afgevoerd, andere straten werden actief vergroend (Hemelrijk, Ter Ploeg),.... En er zitten nog heel wat acties in de pijplijn voor de komende jaren.

Het Vlaams kampioenschap Tegelwippen richt zich echter specifiek naar jullie als inwoners, om rond jullie woning tegels te wippen. 

Wat kan jij doen op jouw eigendom (privéterrein)?

Rond jouw woning kan je in principe overal tegels uitbreken, behalve op het openbaar domein tegen de straat (rooilijn) (zie verder). Het is belangrijk dat je doorgeeft waar en hoeveel tegels je hebt opgebroken (op www.vk-tegelwippen.be). Je bent vrij om planten te kiezen die jij wil.

De uitgebroken tegels kan je naar het containerpark brengen (tot 1.000 kg is gratis), maar je kan ook beroep doen op onze gratis tegeltaxi. Bij de tegeltaxi komen gemeentearbeiders de tegels gratis ophalen (niet opbreken). De taxi rijdt 1 keer per maand uit, telkens op de eerste dinsdag van de maand.

Om beroep te kunnen doen op de tegeltaxi, moet je aan deze voorwaarden voldoen:

  • enkel vergunde verharding die opgebroken wordt, kan opgehaald worden;
  • alleen tegels, kasseien of klinkers worden opgehaald (geen gemengd sloopafval met gebroken puin, beton, grind, grond, zand, stabilisee, boomstronken of asfalt);
  • weggenomen verharding moet vervangen worden door gras of planten (geen kiezel);
  • het moet gaan om minimum 1m² en maximum 25m² opgebroken verharding. Bij meer dan 25m² opbraak vragen we je om eerst contact op te nemen met de dienst Milieu (milieu@tessenderlo.be);
  • stapelen van op te halen verharding:
    • bij een open of halfopen bebouwing moeten de opgebroken tegels/kasseien/klinkers voor de woning en op privéterrein (tegen de rooilijn) gestapeld worden. De plaats moet in de voortuin goed bereikbaar zijn met een vrachtwagen;
    • bij een gesloten bebouwing moeten de opgebroken tegels/kasseien/klinkers op het voetpad tegen het huis gestapeld worden. De verharding mag hier maximaal 5 werkdagen liggen (de tegeltaxi komt de eerste dinsdag van de maand). Voor voetgangers moet er steeds een minimum doorgangsbreedte van 1,2 meter vrijgehouden worden.

Vraag hier jouw tegeltaxi aan

Heb je hulp nodig bij je plantenkeuze en/of bij een eventueel bevestigingssysteem voor klimplanten? Wil je weten welke voordelen zo’n groengevel je allemaal biedt? Je vindt alle informatie hiervoor terug via deze link.

Tegels uitbreken op openbaar domein? Ook dat kan!

Stel dat je in een gesloten bebouwing woont en je wil graag je gevel vergroenen aan de straatkant, dan kan dat ook. Meer zelfs, in dit geval komen medewerkers van de gemeente zelf de tegels en stabilisee uitbreken en afvoeren én het plantvak plantklaar maken met teelaarde. Jij hoeft enkel de planten aan te kopen en te planten.

Aangezien het hier om openbaar domein gaat en er rekening gehouden moet worden met  onder andere veiligheid en mobiliteit, moet het gemeentebestuur elke aanvraag eerst goedkeuren (met een besluit van het college). Er kan wel maximaal 1 tegel (breedte 30 cm) uitgebroken worden.

Je kan een plantenkeuze voorstellen, maar je moet wél het besluit van de gemeente (voor de plantenkeuze) volgen. Jij staat in voor de beplanting en het onderhoud. De gemeente behoudt bij gebrekkig onderhoud het recht om het plantvak weer te verdichten en de kosten hiervoor aan te rekenen.

Vraag hier jouw tegeltuin op publiek domein aan

Capaciteit

We voorzien een grote verwerkingscapaciteit voor deze actie (2.000 m² voor uitbraken op privédomein, 500 m² voor uitbraken op publiek domein). Als deze aantallen effectief gehaald worden behoudt de gemeente het recht om bijkomende uitbraken te weigeren.

Naar top