Investeer jij ook in windenergie op zee?

Gepubliceerd op maandag 12 sep 2022 om 11:08
Tessenderlo is samen met 41 Limburgse gemeenten aandeelhouder van Nuhma, Het Limburgs klimaatbedrijf. In 2019 ging Nuhma van start met haar coöperatieve vennootschap ECO2050 om burgers te betrekken bij haar investeringen in hernieuwbare energie. Momenteel ligt de focus op windenergie.

ECO2050

Nuhma investeert al 20 jaar in de productie van hernieuwbare energie via participaties in diverse vennootschappen zoals onder andere Aspiravi, Limburg Wind en Bionerga. In 2019 besliste Nuhma om met ECO2050 een coöperatieve vennootschap op te richten. Sinds 2020 is ook Efin hierbij betrokken. Efin is in handen van 15 gemeenten en investeert net als Nuhma in vennootschappen die actief zijn in hernieuwbare energieproductie.

Windparken

Via ECO2050 investeer je in drie windparken op de Noordzee: C-Power (54 turbines) het eerste Belgische offshore windpark, Rentel (42 turbines) en tot slot SeaMade (58 turbines). De drie parken samen zijn goed voor de energieproductie equivalent aan het verbruik van méér dan 1 miljoen gezinnen! Wist je trouwens dat ECO2050 op heden de enige coöperatieve vennootschap is met een lopende uitgifte die burgers in staat stelt te participeren in de offshore windprojecten in de Belgische Noordzee? We stellen dan ook met enige fierheid dat we voorloper zijn in burgerparticipatie voor wind op zee! Zo ondersteunen we allen samen de energietransitie.

Aandelen

Ook jij kan jouw steentje bijdragen aan de energietransitie en meewerken aan duurzame oplossingen voor de huidige maatschappelijke uitdagingen. Windenergie op zee ondersteunen, kan door in te tekenen op aandelen via de website van ECO2050 vanaf € 50,64 per aandeel. Je wordt regelmatig betrokken bij de werking van ECO2050 zodoende samen meer draagvlak te creëren voor een duurzaam energiebeleid. Tot slot kan een aandeel in ECO2050 jou als coöperant een mooi rendement opleveren.


Meer info?

Raadpleeg www.eco2050.be voor meer informatie of stuur uw vraag via e-mail naar welkom@eco2050.be.

Thema's

Naar top