Inschrijfsysteem Pinokkio

Inschrijving

Indien je voor de eerste keer gebruik wil maken van de kinderopvang, moet je minimum drie weken vooraf een afspraak maken met de coördinatoren. Dit kan telefonisch via 013 67 30 67.

Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst de inlichtingenfiche en het huishoudelijk reglement werd ingevuld, ondertekend en terug bezorgd. Vanaf dan, kan je maandelijks je opvangvraag online doorgeven via i-active.

 • Inschrijven voor schooldagen en schoolvakantiedagen kan ten vroegste één maand vooraf:
  • Categorie 1 kan vanaf de eerste kalenderdag van de maand inschrijven.
  • Categorie 2 kan vanaf de tweede kalenderdag van de maand inschrijven.
 • Inschrijven voor schooldagen en schoolvakantiedagen kan ten laatste op de dag zelf tot 06.30 uur.

 • Ouders die graag hulp hebben bij het online inschrijven en annuleren of geen toegang hebben tot een computer kunnen hiervoor terecht in de opvang tijdens de openingsuren. 

Wachtlijst

 • Indien de toegestane opvangcapaciteit is bereikt, worden de kinderen ingeschreven op een wachtlijst. Hiervan krijg je een automatische melding bij het online inschrijven.

 • Kinderen die op de wachtlijst staan, worden automatisch doorgeschoven wanneer er een plaats vrij komt. Je ontvangt hiervan een mail.

 • Tijdens het schooljaar kan je ten laatste 1 dag voor de effectieve opvang dag voor 10.00 uur ‘s morgens verwittigd worden via mail of er een plaats is vrij gekomen.

OPGELET! Indien je de reserveplaats niet meer nodig hebt, moet je deze ook ten laatste 1 dag voor de effectieve opvangdag voor 10.00 uur ’s morgens online annuleren. Eens je kind is doorgeschoven naar een opvangplaats, geldt dezelfde annuleringsprocedure voor schooldagen.

 • Tijdens schoolvakanties kan je ten laatste 1 dag voor de effectieve opvang dag voor 10.00 uur ’s morgens verwittigd worden via mail of er een plaats is vrij gekomen.

OPGELET! Indien je de reserveplaats niet meer nodig hebt, moet je deze ten laatste 1 week voor de effectieve opvangdag online annuleren. Eens je kind is doorgeschoven naar een opvangplaats, geldt dezelfde annuleringsprocedure voor schoolvakantiedagen. 

Annuleren

Indien je om welke reden dan ook geen gebruik wenst te maken van de opvang, moet je deze online annuleren via  i-active.

 • Kosteloos annuleren tijdens schooldagen:
 • ten laatste één dag vooraf, voor 10.00 uur ’s morgens;
 • de opvang voor maandag kan je kosteloos annuleren ten laatste op vrijdag voor 10.00 uur ’s morgens;
 • kosteloos annuleren tijdens schoolvakanties: ten laatste 8 dagen voor de effectieve opvangdag;
 • laattijdige annulatie kan kosteloos indien je dit ten laatste op de effectieve opvangdag doorgeeft via www.i-school.be/login en hiervoor een geldig attest bezorgt. Attesten moeten bezorgd worden binnen de 8 dagen na de geannuleerde opvangdag;
 • wanneer de opvangdagen niet worden geannuleerd zal er een annulatiekost worden aangerekend per kind per dag(deel);
 • bij een niet geannuleerde inschrijving voor een uitstap of maaltijd, wordt ook deze kost aangerekend;
 • de annulatiekosten zijn voor iedereen hetzelfde, ongeacht of je al dan niet sociaal tarief hebt.

Voorrangsregels

 • Zowel tijdens het schooljaar als tijdens de schoolvakanties geven we in volgorde voorrang aan volgende categorieën:
  • Categorie 1:
   • opvang voor kinderen woonachtig in Tessenderlo;
   • opvang voor kinderen die naar de Regenboogschool (BO) gaan en niet in Tessenderlo wonen;
   • opvang voor kinderen met specifieke zorgbehoeften die niet in Tessenderlo wonen (mits schriftelijke aanvraag en goedkeuring door het schepencollege);
   • opvang voor kinderen waarvan de ouders werkzaam zijn bij het gemeentebestuur van Tessenderlo.
  • Categorie 2:
   • opvang voor kinderen die niet in Tessenderlo wonen, maar wel in Tessenderlo naar school gaan.
 • Per categorie wordt voorrang gegeven aan de eerst ingeschrevenen.
 • Tijdens de vakantieperiodes wordt er voorrang gegeven aan kinderen onder de zes jaar (regelgeving Kind en Gezin).

Huidige annulatiekosten 

ANNULATIEKOSTEN (niet fiscaal aftrekbaar)
Laattijdig annuleren tijdens schooldagen zonder geldig attest€ 10,50 ganse dag€ 5,25 per dagdeel
Laattijdig annuleren tijdens schoolvrije- en vakantiedagen zonder geldig attest€ 10,50 ganse dag€ 5,25 per dagdeel
Niet annuleren tijdens schooldagen€ 13 ganse dag€ 6,50 per dagdeel
Niet annuleren tijdens schoolvrije- en vakantiedagen€ 13 ganse dag€ 6,50 per dagdeel
Niet of laattijdig annuleren van uitstap zonder attesteffectieve kost van de uitstapeffectieve kost van de uitstap
Niet of laattijdig annuleren van maaltijd zonder attesteffectieve kost van de maaltijdeffectieve kost van de maaltijd

Downloads

Naar top