Infobundel nieuwe straatnamen

Alle inwoners die in een straat wonen die een nieuwe naam zal krijgen door de fusie, werden of worden uitgenodigd voor een infosessie. Daar krijgen ze meer informatie over het hoe en waarom van de nieuwe straatnamen.

Wij hebben ook een infobundel gemaakt om hen te begeleiden in dit proces. 

In deze bundel kunt u raadplegen wat er in orde zal gemaakt moeten worden.

Meer informatie over de nieuwe straatnamen kunt u krijgen bij: 

Downloads

Naar top