Inbuizen van open grachten

Maak een afspraak

Als je perceel van de openbare weg gescheiden wordt door een gracht kan - om toegang tot de grond te krijgen - de inrit over een breedte van 5 meter worden ingebuisd.

Het is niet toegelaten om zelf grachten in te buizen of om (herbruik)buizen ter beschikking te stellen. Een inbuizing over de ganse breedte van het perceel wordt niet toegelaten.

Als de buizen later verwijderd zouden moeten worden tengevolge van rioleringswerken, kan je de gemaakte kosten voor de inbuizing niet terugvorderen.

Naar top