Huis van het Kind Tessenderlo

Met het Huis van het Kind Tessenderlo brengen we organisaties en initiatieven, die actief zijn op het vlak van gezinsondersteuning en ondersteuning van het welbevinden van kinderen en jongeren in Tessenderlo, samen. De nadruk ligt op een goede samenwerking en doorverwijzing tussen verschillende partners.

In het fysiek Huis van het Kind (Gerhagenstraat 58) zijn volgende partners aanwezig: GezinCentraal, Vonk, Ligant en de Opvoedingswinkel:

  • GezinCentraal voorziet kortdurende psychologische begeleiding betreffende veel voorkomende psychische problemen bij kinderen en jongeren tot 25 jaar.
  • Vonk gaat aan de slag met kinderen en jongeren tot 21 jaar met psychosociale en/of kinderpsychiatrische problemen waarvoor de reguliere hulpverlening ontoereikend is.
  • Ligant voorziet een orthopedagoog die hulpverlening biedt aan kinderen en jongeren tot 23 jaar met lichte tot matige psychologische, psychosociale of psychiatrische problemen.
  • Opvoedingswinkel organiseert naast consultaties ook een gevarieerd vormingsaanbod voor onze gemeente m.b.t. bepaalde opvoedingsthema’s bv. positief opvoeden.

Vanuit het Huis van het Kind zijn er ook partners actief die outreachend aan het werk gaan in onze gemeente:

  • Arktos levert een wijkwerker aan die de opdracht krijgt om hangjongeren, armoede en eenzaamheid in kaart te brengen. Zij nemen ook deel aan de wijkwerkingen in de verschillende buurten die plaatsvinden in samenwerking met de Jeugd- en Sportdienst.
  • JAC zal binnenkort een medewerker laten opstarten in onze gemeente waar jongeren tussen 12 en 25 jaar terechtkunnen met al hun vragen en problemen.
Naar top