Hoe verloopt de uitbetaling van onkostennota's vrijwilligers?

  1. De vrijwilliger vult de onkostennota in en bezorgt die aan de dienst.

  2. Het diensthoofd ondertekent de onkostennota.

  3. De dienst bezorgt de onkostennota aan de Financiële dienst.

  4. De Financiële dienst verwerkt de onkostennota.

  5. De vrijwilliger wordt uitbetaald.

Hieronder kan je de onkostennota downloaden.

Naar top