Hoe raadpleeg ik mijn budget?

Ga naar de module Mercurius.

Ga naar het menu > Beleidsbepaling
Klik op het pijltje naast Meerjarenplan > raadplegen.
Het scherm Raadplegen meerjarenplan verschijnt. Dit scherm toont een overzicht van alle ramingen in het meerjarenplan waar jouw dienst voor bevoegd is. Elke raming begint met MJP gevolgd door 6 cijfers.

Best zorg je ervoor dat deze kolommen op je scherm worden getoond.

 • Verantwoordelijke dienst
 • Volgnummer (= volgnummer raming)
 • Omschrijving (= omschrijving raming)
 • Volgnummer actie
 • Actie korte omschrijving
 • Code ARK
 • Type budget
 • Soort budget
 • Transactiekrediet 2020
 • Krediet na vastlegging 2020
 • Transactiekrediet 2021
 • Transactiekrediet 2022
 • Transactiekrediet 2023
 • Transactiekrediet 2024
 • Transactiekrediet 2025

Met behulp van het icoon met de drie horizontale balkjes in de onderste iconenbalk kan je bepaalde kolommen toevoegen, verwijderen of van plaats verwisselen.

Om collega’s snel te kunnen helpen, vindt de Financiële dienst het gemakkelijk als alle diensten dezelfde volgorde van kolommen hanteren.

Met bovenstaande kolommen kan je onmiddellijk zien welke budgetten er van 2020 tot en met 2025 voor een bepaalde raming voorzien zijn.

Voor 2020 kan je ook meteen zien hoeveel van je budget er reeds werd vastgelegd door de opmaak van bestelbonnen.

Als je de raming in detail wil bekijken, kan dit door het vierkantje voor de raming te selecteren en daarna op het icoontje met het euroteken te klikken.

Er gaat dan een scherm open met meer gedetailleerde informatie over een welbepaalde raming.

Problemen? Bel met de Financiële dienst.

Naar top