Hinderlijke takken snoeien

Voor het snoeien van overhangende takken moet men zich tot de buur wenden.
Doorschietende wortels mag men zelf afsteken.

Bij conflicten kunt u zich wenden tot het vredegerecht en een verzoeningsprocedure aanvragen, dit is kosteloos.

Indien men niet tot een akkoord komt kan men een advocaat aanspreken om de buur via een gerechtsdeurwaarder te dagvaarden, dit brengt natuurlijk kosten met zich mee.

Naar top