Hinder naar omgeving

Het is verboden om je betonmolen, betonmixers en andere bouwmateriaal en -materieel te reinigen, te spoelen, …. op openbaar domein. Van dergelijke inbreuken zal altijd proces-verbaal opgesteld worden. Bovendien zijn de kosten van de reiniging ten laste van de overtreder.

Denk er ook aan om de weekend- en nachtrust van je (toekomstige) buren te respecteren. De uren waarin je werken mag uitvoeren zijn beperkt en worden vermeld in artikel 8 van het politiereglement Geluidshinder: “Het gebruik in openlucht van werktuigen aangedreven door motoren is verboden tussen 20.00 en 09.00 uur. Het gebruik in openlucht van werktuigen aangedreven door motoren op bouwwerven is verboden tussen 20.00 en 07.00 uur. Op zondagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden.“

Voor vragen kan je terecht bij onze dienst Mobiliteit en onze dienst Milieu.

Naar top