Het klimaatprobleem: Tessenderlo heeft een (actie)plan

Onze gemeente engageerde zich in 2012 al naar Europa toe om de uitstoot van CO2 op ons grondgebied tegen 2020 met 20% te doen dalen (tegenover de situatie in 2011) en dit door ondertekening van de zogenaamd burgemeestersconvenant. De opvolging van deze acties gebeurt door VITO, die verbruiksdata (elektriciteit, gas, stookolie, hernieuwbare energie,…) van alle sectoren uit de gemeente (gemeentelijke en particuliere gebouwen, handel, verkeer, industrie en landbouw) bundelt en jaarlijks rapporteert. Ondertussen zijn de resultaten tot en met 2019 bekend en die bevestigen dat onze gemeente met een daling van 21,6% CO2-uitstoot niet alleen deze doelstelling (20% reductie tegen 2020) vlot lijkt te halen, maar ook dat we in vergelijking met andere Vlaamse gemeenten bij de beste leerlingen van de klas behoren.

Aangezien het eerste burgemeestersconvenant liep tot 2020, werd in 2017 al een tweede burgemeestersconvenant afgesloten. Daarin werd de ambitie onderschreven om de CO2-uitstoot tegen 2030 verder te doen dalen tot 40%, zoals door Europa gevraagd. Hiervoor werd een actieplan uitgewerkt dat 66 maatregelen voorziet (het zogenaamd Klimaatactieplan 2030). Zo zijn er voor gemeentelijke gebouwen energetische renovatieprojecten (isolatie van de bouwschil, relighting, zonnepanelen, warmtepomp, waterrecuperatie,..) lopende of gepland, terwijl oudere (energieverslindende) gebouwen vervangen worden door energiezuinige nieuwbouw (bv. 't Kraanhof). Eigenaars van een eigen woning zullen we ook blijven ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Zo geven we al enkele jaren (als één van de weinige gemeenten in Limburg) een extra premie van 20% bovenop de premies die Fluvius uitkeert voor tal van renovatiemaatregelen. We geven ook advies in verband met renovatiepremies, ondersteunen wijkrenovatiecampagnes, enzovoort. Tussen 2011 en 2018 daalde de CO2-uitstoot van particuliere woningen in Tessenderlo met 28%, wat aantoont dat jij als inwoner ook overtuigd bent van de voordelen om je woning beter te isoleren of om je energie of warmte zelf op te wekken. Renovatiemaatregelen zorgen immers niet alleen voor een lagere energiefactuur, ze verhogen ook het wooncomfort en de waarde van je woning. Voor de sector transport/mobiliteit zullen we de komende jaren onder andere investeren in een netwerk van laadpalen voor elektrische wagens, terwijl er ook ingezet wordt op vergemakkelijking van fietsverkeer, het gebruik van deelwagens (waaronder onze 2 cambio-wagens) en de inrichting van Hoppin-punten (van het ene op het andere vervoermiddel om onze bestemming te bereiken). Tegelijk gaan we door met de vervanging van klassieke straatverlichting door ledlampen. Met de industrie blijven we in nauwe dialoog om de goede resultaten die ook hier behaald worden, te blijven voortzetten.

Naast acties om de CO2-uitstoot te verminderen, bevat het actieplan ook verplicht maatregelen om onze omgeving aan te passen aan het veranderende klimaat. Concreet vertalen zulke acties zich onder andere in meer lokale infiltratie van regenwater en meer groen in het landschap. Bomen, hagen en planten zijn immers essentiële partners in onze strijd tegen klimaatopwarming. Ze nemen niet alleen CO2 op (en maken zuurstof aan), ze zorgen ook voor een verkoelend effect in een stedelijke omgeving en halen in zekere mate stof uit de lucht. Daarenboven herbergen (vooral inlandse) bomen en hagen een enorme rijkdom aan organismen, wat de biodiversiteit (die erg onder druk staat) verhoogt. Ondertussen werd ook aangetoond dat een groene omgeving een positief gezondheidseffect heeft op ons welzijn. De herinrichting van het Eikelplein, waar asfalt wordt verwijderd en groen in de plaats komt, is een mooi voorbeeld van zo'n aanpassingsproject.  

Ons lokale Klimaatactieplan 2030 kan je hiernaast nalezen.

Downloads

Naar top