Het belang van bomen

Het bomenbestand in Vlaanderen staat enorm onder druk. Wat bossen betreft is Vlaanderen één van de slechtste leerlingen in de Europese klas. Met een bosindex van ongeveer 11% (dit wil zeggen dat slechts 11% van de Vlaamse oppervlakte uit bos bestaat) zitten we ver onder het Europese gemiddelde. Sterker nog, Vlaanderen heeft in principe een bosindex die dichter ligt bij die van Saudi-Arabië dan die van Frankrijk of Duitsland. Het Belgische gemiddelde (>20%) ligt alleen maar hoger dankzij onze Waalse zuiderburen.

Bomen in openbaar groen staan eveneens onder druk; de gemiddelde leeftijd van een straatboom in een verstedelijkte omgeving bedraagt vandaag nauwelijks 20 à 30 jaar. Redenen hiervoor zijn: een slechte standplaats, bouwwerken of het heraanleggen van een straat, druk van inwoners, …

Het is nochtans belangrijk om te beseffen dat de potentiële voordelen van bomen toenemen met hun grootte. De kosten daarentegen zijn het grootst in jongere fasen van de groei. Dit betekent dat bomen op openbaar domein vaak moeten verdwijnen op het moment dat ze net beginnen te ‘renderen’.

Voordelen van bomen

De voordelen van bomen, die pas écht tot uiting komen als ze oud en groot kunnen worden, zijn onder andere:

  • filtering fijn stof;
  • captatie van koolstofdioxide;
  • bestrijden van het hitte-eilandeffect;
  • bestrijden van verdroging;
  • verhogen van de biodiversiteit;
  • verbeteren van de (psychologische) gezondheid;
  • reductie van geluid;
  • verhoging van de woningwaarde;
  • verkeersbegeleiding;

Hier lees je nog meer informatie.

Vraag informatie vóór je gaat kappen ...

Om de redenen die hierboven opgesomd staan wordt er aan de hand van vergunningen gewaakt over de kwaliteit van ons bomenbestand.

Wij realiseren ons dat de wetgeving omtrent bomen zeer complex is. We proberen je wegwijs te maken welke stappen je moet ondernemen bij een aanvraag voor het kappen van bomen. Je leest er alles over op deze pagina.

Let op!

Het is altijd best om de gemeentelijke diensten te contacteren vóór je tot actie overgaat. Om over bepaalde bomen een correct oordeel te kunnen vellen is voldoende expertise nodig. Alle kapaanvragen worden geval per geval bekeken, eventueel met een opname ter plaatse, om na te gaan in welke juridische context de aanvraag zich bevindt.

Als je denkt dat je geen vergunning nodig hebt voor het kappen van een boom adviseren wij je om toch eerst de dienst Patrimonium (Groendienst) te contacteren om te voorkomen dat je (onbewust) een misdrijf pleegt. Het kappen zonder vergunning kan immers resulteren in boetes van enkele duizenden tot meer dan € 100.000,00.

De drie belangrijkste spelers in deze procedure zijn:

Naar top