Grofvuil: op aanvraag

Let op! De ophaling moet aangevraagd worden. Vraag online een ophaling van grofvuil aan via www.limburg.net. Nadat je een datum hebt gekozen, betaal je online voor je ophaling. Een ophaling van grofvuil kost  € 20,00 voor max. 2 m³. Per ophaalbeurt kan je max. 4 m³ grofvuil laten ophalen. Dit kost dan € 40,00.

Plaats het grofvuil buiten na zonsondergang de avond voordien of voor 06.00 uur ’s morgens op de dag van de ophaling.

Grofvuil

  • Kan omwille van zijn gewicht, aard en/of volume niet in de huisvuilzak;
  • het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag niet groter zijn dan 70 kg;
  • het totaal volume is beperkt tot 2 m³ per aanbieding en mag maximaal 2 meter lang en 1 meter breed zijn;
  • grofvuil aangeboden in zakken wordt niet meegenomen (dit is huisvuil);
  • volgende afvalstromen zijn nooit grofvuil: bouw- en sloopafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea), oude metalen, hout, glas en groenafval. Hiermee kan je op het recyclagepark terecht. 

Grofvuil kun je ook afvoeren via het recyclagepark en dit aan de geldende tarieven.

Downloads

Naar top