Groendaken

Wat is een groendak?

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Er bestaat een variëteit aan plantensoorten, maar ze zijn allen goed bestand tegen wind, hitte, vorst en uitdroging.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen intensieve en extensieve groendaken.
Bij intensieve groendaken bestaat de begroeiing enerzijds uit grassen, kruiden en struiken, maar anderzijds ook uit volwassen bomen waartussen zich paden, terrassen en vijvers bevinden. Een dergelijk dak weegt al snel 300 tot 1500 kg/m² waardoor een aangepaste dragende constructie nodig is.
Extensieve groendaken daarentegen vergen geen of weinig onderhoud omdat de begroeiing beperkt wordt tot mossen, vetplantjes en kruiden. Ook het gewicht op deze daken is veel geringer, 20 tot 200 kg/m², waardoor ze een minder aangepaste dakconstructie vergen en zelfs op reeds bestaande gebouwen (plat of hellend dak) aangebracht kunnen worden.

Opbouw groendak

In een typisch groendak kunnen volgende lagen teruggevonden worden, beginnend van de dragende constructie tot de plantjes zelf:

 • Waterkerende laag op de constructie: zoals op alle daken is deze laag nodig om het dak waterdicht te maken,
 • Wortelkerende laag: deze laag is nodig opdat de plantenwortels de dieper gelegen lagen niet zouden beschadigen. De water- en wortelkerende laag kunnen uitgevoerd worden in één laag (wat het budget en het milieu ten goede komt),
 • Beschermlaag: deze beschermt de dieper gelegen lagen tegen beschadigingen door bijvoorbeeld scherpe delen van de bovenliggende lagen,
 • Drainagelaag: deze laag zorgt ervoor dat overtollig water afgevoerd wordt en is dus enkel nodig op platte daken,
 • Filterdoek: deze laag vermijdt dat partikels van de bovenliggende substraatlaag afgevoerd worden,
 • Substraatlaag: deze laag zorgt zowel voor de voedingsstoffen en watervoorziening van de vegetatie als voor de zuurstof en verankering van de wortels,
 • Erosiebescherming: dit is bijvoorbeeld een fijnmazige mat die de substraatlaag beschermt tegen erosie op momenten dat de vegetatielaag nog niet volledig ontwikkeld is.
 • Vegetatielaag: een combinatie van sedums (vetkruiden en -plantjes), mossen, kruiden,... Deze plantjes kunnen ter plaatse gezaaid worden, of onder vorm van een volgroeide vegetatiemat aangebracht worden.

Waarom kiezen voor een groendak?

Groendaken hebben, ofwel rechtstreeks voor de dakeingenaar ofwel in het algemeen voor de gemeenschap, tal van voordelen,

 • Waterbeheersing: Een belangrijk kenmerk van verstedelijkte gebieden is het grote aandeel van verhardingen. Dit heeft als gevolg dat neerslag niet of nauwelijks rechtstreeks in de bodem kan dringen en dus via ondoordringbare oppervlakten afvloeit naar de rioleringen. Het rioleringsstelsel en de omgeving geraken daardoor tijdens grote neerslagperiodes tijdelijk overbelast met water. Groendaken daarentegen houden het water langer vast zodat de piekafvoeren lager zijn.
 • Langere levensduur van de dakbedekking: Door de UV-straling en de afwisseling tussen hitte/koude begint de dakbedekking bij platte daken te scheuren en af te breken. De vegetatie van groendaken houdt dit tegen.
 • Een groendak heeft een thermisch en akoestisch isolerend effect.
 • Groendaken zorgen voor lucht- en waterzuivering, habitatontwikkeling, visuele aspecten,..

Het financiële aspect

Indien enkel de aankoopkosten van groendaken vergeleken worden met deze van traditionele daken is een groendak duurder. De langere levensduur van groendaken zorgt er op termijn echter voor dat het prijsverschil zeer klein wordt.

Advies nodig?

Heb je advies nodig voor het inrichten van een groendak? Dat vind je hier.

Downloads

Naar top