Een beetje geschiedenis over de site Kolmenveld

Kolmenveld: hoe zat dat nu ook weer?

Volgens het gewestplan van 1976 werd heel de zone op en rondom het Kolmenveld (het gebied tussen Processieweg, Geelsebaan, Kolmen en Schoterweg) door Vlaanderen bestemd als woonzone, met andere woorden: bouwgrond.

Een derde van de gronden was eigendom van de gemeente, twee derde van privé-eigenaars. In de loop der jaren hebben projectontwikkelaars de Looise privé-eigenaars warm gemaakt om hun grond te verkopen.

Wat betekent dit?

Kolmenveld is al meer dan 50 jaar bouwgrond, en op enkele gronden ontstond spontaan een bosje.

Bij Bestanden onderaan vind je luchtfoto's van 1971, 1979, 2007 en 2022 waarop je kunt zien hoe het bosje zich spontaan ontwikkelde.

In 2015 werd er een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) vastgelegd. Met zo’n RUP wordt via stedenbouwkundige voorschriften bepaald wat wel en niet kan in deze zone. Het toenmalige gemeentebestuur wilde er vooral voor zorgen dat projectontwikkelaars niet zomaar hun gang konden gaan. Dit door de bouwmogelijkheden te beperken en ruimte te maken voor een zone voor centrumfuncties. Bovendien waren er in 2015 amper bezwaarschriften, de meesten kwamen zelfs van eigenaars en ontwikkelaars die meer mogelijkheden tot bouwen wilden.

Wat krijgen we in de plaats van het bosje?

Lokaal bestuur Tessenderlo wil uiteraard groene zones en open ruimten. Maar er zijn twee problemen.

  1. De gronden in het RUP Kolmenveld zijn maar voor één derde eigendom van de gemeente. Deze gemeentelijke gronden liggen grotendeels in de zone voor centrumfuncties en de zone voor kwaliteitsvol openbaar domein.
  2. Het herbestemmen van bouwgrond naar groene zone is heel duur. Elke eigenaar wil immers vergoed worden voor planschade en die kosten komen uiteindelijk bij de Looienaar terecht.

Wij leveren inspanningen om groene maatregelen te treffen.

  • Er werd een inventaris gemaakt van de huidige waardevolle bomen. Die worden zoveel mogelijk bewaard.
  • 179 nieuwe klimaatbomen worden geplant.
  • We ontwikkelen een ecologische wijk, zonder gebruik van fossiele brandstoffen, met waterinfiltratie en wateropvang op eigen domein. Liefst 35% van de verhardingen zullen waterdoorlatend zijn.
  • Het oude kerkhof langs de Schoterweg zal mettertijd omgevormd worden tot een mooi park.
Naar top