Gerhagencommissie

De Gerhagencommissie is een inspraakorgaan dat bevoegd is om advies te geven over Gerhagen. De Gerhagencommissie is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de gebruikersgroepen van de routenetwerken (fietsers, ruiters, joggers, MTB, wandelaars en vissers), het gemeentebestuur, externe actoren (ANB, VLM, Natuurpunt, WBE, provincie, VVV), interne actoren (WET, horeca Gerhagen, jeugdkampeercentra) en een afvaardiging van de Looise adviesraden (cultuur, sociale, sport, jeugd).

De Gerhagencommissie vergadert 3 à 4 maal per jaar en wordt voorgezeten door burgemeester Karolien Eens.

De volledige samenstelling van deze adviesraad kan je krijgen bij de dienst Gerhagen.

Naar top