Gemeenteraad

De voltallige gemeenteraad op 3 januari 2019

Alle dagordes/verslagen van de organen van lokaal bestuur Tessenderlo vanaf mei 2020 vind je via de raadpleegomgeving


Het aantal gemeenteraadsleden van een gemeente wordt berekend volgens het aantal inwoners. In Tessenderlo zijn er 25 gemeenteraadsleden, waarvan er zes behoren tot het college van burgemeester en schepenen. Een van de raadsleden is voorzitter van de gemeenteraad.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De verkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. 
Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

De algemeen directeur woont elke zitting bij en maakt de notulen van elke zitting.

De gemeenteraad vergadert een keer per maand, normaal op de laatste maandag van de maand in de raadzaal van het gemeentehuis, (normaal) vanaf 19.30 uur. 

De gemeenteraadszittingen zijn openbaar, iedereen mag de vergaderingen bijwonen.

De dagorde van elke gemeenteraadszitting kan je op deze website vinden vanaf minstens één week voor de gemeenteraadszitting.

Huishoudelijk reglement

De laatst goedgekeurde versie van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dateert van 27 mei 2019. 

Afgevaardigden

Sommige raadsleden worden door de gemeenteraad afgevaardigd om te zetelen in intercommunales of vzw's. Je kan hier de lijst raadplegen.

Bestuurlijk beleidsplan

Het beleidsplan van de bestuurlijke meerderheid voor 2019-2025 wordt hier zo snel mogelijk geplaatst.

Voorziene wissels

Tijdens de legislatuur (2019-2024) zijn door de politieke partijen afspraken gemaakt over de verdeling van de mandaten. Volgende wissels zijn voorzien.

  • Voorzitter gemeenteraad en RMW: Willy Wilms tot 31 december 2022; daarna Eric Verboven vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2024.

  • Schepenen: Alies Smeets tot 31 december 2022; daarna Kurt Vermeyen vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2024.