Gemeenteraad

In Tessenderlo zijn er 25 gemeenteraadsleden, waarvan er zes behoren tot het college van burgemeester en schepenen. Een van de raadsleden is voorzitter van de gemeenteraad.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De verkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. 
Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.

De algemeen directeur woont elke zitting bij en maakt de notulen van elke zitting.

De gemeenteraad vergadert een keer per maand, normaal op de laatste maandag van de maand in de raadzaal van het gemeentehuis, (normaal) vanaf 19.30 uur. 

De gemeenteraadszittingen zijn openbaar, iedereen mag de vergaderingen bijwonen.

De dagorde van elke gemeenteraadszitting kan je op deze website vinden vanaf minstens één week voor de gemeenteraadszitting.

Huishoudelijk reglement

Bekijk hier het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 

Afgevaardigden

Sommige raadsleden worden door de gemeenteraad afgevaardigd om te zetelen in intercommunales of vzw's. Je kan hier de lijst raadplegen.

Bestuurlijk beleidsplan

Het beleidsplan van de bestuurlijke meerderheid voor 2019-2025 kan je hier raadplegen.

Samenstelling

Karolien Eens Vooruit-SPiL

Contact
Steendriesen 5 , 3980 TESSENDERLO
GSM
0498 69 18 66
burgemeester@tessenderlo.be

Bevoegdheden

 • Jeugdbeleid
 • Economie en middenstand
 • Evenementen en feestelijkheden
 • Toerisme
 • VVV
 • Communicatie
 • Informatie en inspraak
 • Promotie
 • Politie
 • Veiligheid en preventie
 • Gemeentelijk management
 • Administratie personeelsbeleid
 • Kermissen en markten
 • Brandweer
 • Rampenplan
 • Verkeer
 • Mobiliteit
 • Rijksregister
 • Juridische aangelegenheden
 • Burgerlijke stand
 • Militie en bevolking

Spreekuren

Na afspraak

Functies

burgemeester

Guido Steurs Vooruit-SPiL

Contact
Neerstraat 60 bus 3 , 3980 TESSENDERLO
GSM
0479 21 34 42
schepen.steurs@tessenderlo.be

Bevoegdheden

 • Financiën
 • Begroting en rekening
 • Belastingen en retributies
 • Premies
 • Europese zaken
 • Subsidies
 • Financiële werking gemeentelijke vzw's
 • Informatica
 • Beheer van het patrimonium
 • AGB

Spreekuren

Na afspraak

Functies

tweede schepen

Wouter Janssen Vooruit-SPiL

Contact
Baal 47 , 3980 TESSENDERLO
GSM
0479 27 34 85
schepen.janssen@tessenderlo.be

Bevoegdheden

 • Patrimonium
 • Begraafplaatsen
 • Veiligheid, dienstverlening en werken
 • Reinigingsdienst
 • Huisvuil
 • Afvalwaters en zuiveringsstation
 • Riolering
 • Nutsvoorzieningen
 • Telecommunicatie
 • TV-distributie

Spreekuren

Na afspraak

Functies

derde schepen

Nancy Sanen CD&V

Contact
Diesterstraat 66 , 3980 TESSENDERLO
GSM
0479 33 94 43
schepen.sanen@tessenderlo.be

Bevoegdheden

 • Sociale zaken
 • Voorzitter BCSD
 • Woonzorgcentrum Heuvelheem
 • Derde leeftijd
 • Gehandicapten
 • Migranten
 • Volksgezondheid en welzijnszorg
 • Welzijn
 • Kinderopvang
 • Gezinsbeleid
 • Kinderwelzijn
 • Huisvesting
 • Armoede
 • Diversiteit
 • Emancipatie 

Spreekuren

Na afspraak

Functies

vijfde schepen
Naar top