Gemeenteraad

De voltallige gemeenteraad in oktober 2016

Het aantal gemeenteraadsleden van een gemeente wordt berekend volgens het aantal inwoners. In Tessenderlo zijn er 25 gemeenteraadsleden, waarvan er 7 behoren tot het college van burgemeester en schepenen. Een van de raadsleden is voorzitter van de gemeenteraad.

De gemeenteraad vergadert een keer per maand, normaal op de laatste maandag van de maand in de raadzaal van het gemeentehuis, (normaal) vanaf 19.30 uur. 

De gemeenteraadszittingen zijn openbaar, iedereen mag de vergaderingen bijwonen.

De dagorde van elke gemeenteraadszitting kan je op deze website vinden vanaf minstens één week voor de gemeenteraadszitting.

Huishoudelijk reglement

De laatst goedgekeurde versie van het huishoudelijke reglement van de gemeenteraad dateert van 2013.

Afgevaardigden

Sommige raadsleden worden door de gemeenteraad afgevaardigd om te zetelen in intercommunales of vzw's. Hier kan je deze lijst raadplegen.

Bestuurlijk beleidsplan

Het beleidsplan dat goedgekeurd werd door de bestuurlijke meerderheid voor 2013-2018 kan je hier downloaden.

Foto

Op de foto van oktober 2016 zie je:

  • 1e rij: Tom Thijsmans (algemeen directeur), Alies Smeets, Stefan Govaerts, Karolien Eens, Fons Verwimp, Willy Wilms, Joris Billen, Inne Peys
  • 2e rij: Emiel Meeus, Paula Van Sweevelt, Hugo Bertels, Bob Geyskens, Katleen Brusseleers, Liliane Moonen, Annemie Cypers, Carine Meelberghs, Maurits Camps
  • 3e rij: Nancy Sanen, Willy Van den Bergh, Guido Steurs, Wouter Janssen, Liesbet Geyskens, Edwin Bolllen, Ann Moors, Sara Taels, Eric Vangeel