Gemeentelijke subsidie energievriendelijke investeringen

Het betreft het plaatsen van een zonneboiler (zowel voor nieuwbouw- als renovatieprojecten), een warmtepomp (zowel voor nieuwbouw- als renovatieprojecten), dakisolatie, hoogrendementsbeglazing, vloer- en kelderisolatie, muurisolatie en E-peil (enkel voor nieuwbouw en renovatie particulieren). Meer informatie vind je in het subsidiereglement hiernaast.

Voor al deze gemeentelijke premies geldt dat het niet langer nodig is om een gemeentelijk premieaanvraagformulier in te vullen. Fluvius bezorgt ons jouw gegevens en wij zorgen voor de rest.

Je moet dus altijd eerst de premie aanvragen bij de netbeheerder vooraleer je aanspraak kunt maken op de gemeentelijke premie.

Maak een afspraak om dit te bespreken.

Timing

Je moet er rekening mee houden dat de afhandeling van je dossier een tijdje kan duren!

Fluviius heeft 60 kalenderdagen de tijd om de subsidieaanvraag te onderzoeken. Na uitbetaling van de subsidie door Fluvius kom je op een lijst te staan die de maand volgend op de uitbetaling pas wordt doorgestuurd naar de gemeente.

Bij het gemeentebestuur moet je dan weer rekening houden met een 2 à 3-tal weken verwerkingstijd, vakantieperiodes niet meegerekend.

Voor de uitbetaling van beide subsidies moet je dus al gauw rekenen op 3 à 4 maanden.

Naar top