Gemeentelijke mantelzorgtoelage voor zieke of zorgbehoevende bejaarde familieleden

Vul het online formulier in

Maak een afspraak voor administratieve hulp met een maatschappelijk assistent


Voor de verzorging van hulpbehoevende bejaarde inwoners van Tessenderlo kunnen familieleden of partners die de hulpbehoevende verzorgen, een mantelzorgtoelage aanvragen.

De toelage bedraagt € 37,00 per maand indien de mantelzorger inwoont bij de hulpbehoevende bejaarde en € 15,00 per maand indien de mantelzorger niet-inwonend is.

De hulpbehoevende bejaarde moet een integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van de zorgkas ontvangen.

De toelage wordt tijdens de maand december aan de mantelzorger uitbetaald, na jaarlijks onderzoek van het dossier.

Nina Duyver maatschappelijk assistente - 013 67 95 96 - socialedienst.wzc@tessenderlo.be

Naar top