Gemeentelijke mantelzorgtoelage voor zieke of zorgbehoevende bejaarde familieleden

Vul het online formulier in

Voor de verzorging van hulpbehoevende bejaarde inwoners van Tessenderlo kunnen familieleden of partners die de hulpbehoevende verzorgen, een mantelzorgtoelage aanvragen.

De toelage bedraagt € 37,00 per maand indien de mantelzorger inwoont bij de hulpbehoevende bejaarde en € 15,00 per maand indien de mantelzorger niet-inwonend is.

De hulpbehoevende bejaarde moet een integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van de zorgkas ontvangen.

De toelage wordt tijdens de maand december aan de mantelzorger uitbetaald, na jaarlijks onderzoek van het dossier.

Nog vragen? Neem contact op met het sociaal huis via 013 66 17 50 of sociale.dienst@tessenderlo.be.

Naar top