Gemeentelijke mantelzorgtoelage thuisverzorging gehandicapt kind

Vul het online formulier in

Inwoners van Tessenderlo die thuis als gezinshoofd de verzorging en de opvoeding van een ongehuwd zwaar gehandicapt kind op zich nemen, kunnen een toelage aanvragen.

De toelage bedraagt € 37,00 per maand wanneer het gehandicapte kind thuis wordt verzorgd en € 12,50 per maand wanneer het kind in een instelling verblijft.

De toelage wordt tijdens de maand december aan het gezinshoofd uitbetaald, na jaarlijks onderzoek van het dossier.

Kinderen zijn tussen 0 en 25 jaar en scoren 12 punten op algemeen attest of 6 punten in derde pijler op attest kinderbijslag afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid.

Wat meebrengen:

  • identiteitskaart (kopie);
  • aanvraagformulier;
  • attest van de verhoogde kinderbijslag.

Nog vragen? Neem contact op met het sociaal huis via 013 66 17 50 of sociale.dienst@tessenderlo.be.

Naar top