Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Zowel de Vlaamse overheid als de provincies en gemeenten hebben werk gemaakt van de zogenaamde structuurplannen.  Deze plannen geven een langetermijnvisie weer op de ruimtelijke ontwikkeling van het grondgebied.

Het Vlaams Gewest heeft een structuurplan gemaakt, waarin je bijkomende informatie vindt.
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg kan je op de website van de provincie raadplegen.

Tessenderlo heeft ook een structuurplan van onze gemeente.
Het gemeentebestuur moet daarbij rekening houden met de krachtlijnen die zijn opgenomen in het structuurplan van Vlaanderen en dat van de provincie Limburg.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is geen kaart met bestemmingszones zoals het gewestplan, maar is integendeel een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur.

In uitvoering van de ruimtelijke structuurplannen worden nadien ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) gemaakt.

Een ruimtelijk structuurplan is niet bindend dus geen basis voor het verlenen of weigeren van een vergunning.  Het verandert ook niet de geldende bestemmingen van bijvoorbeeld een BPA.  Een structuurplan is een beleidsdocument en heeft geen enkele verordenende kracht tegenover burgers.

De teksten- en kaartenbundels kan je hiernaast downloaden. 

Downloads

Naar top