Gefaseerd maaien van bermen dankzij bermbeheerplan

Gericht maaien voor meer bloemen en insecten

De eentonige groene grasbermen langs wegen en waterlopen duiken sinds de invoering van het Bermbesluit in 1984 steeds meer met witte, gele of paarse tinten op. Het jarenlange verarmen van de bodem door afvoer van het maaisel en het pas mogen maaien na de bloei van heel wat bloemen en kruiden na 15 juni en na 15 september, heeft al vruchten afgeworpen.

Maar ondanks deze inspanningen verloren we de laatste 50 jaar de helft van onze insecten in Vlaanderen. Het standaardbeheer van de bermen is hier niet de oorzaak van, maar dit geeft wel aan dat ze nog meer aandacht verdienen.

Insecten kunnen niet overleven in eentonige grasbermen. Ze hebben kruidenrijke bermen nodig om zich voort te planten en zich te verplaatsen in het vaak bebouwde of bewerkte landschap. Insecten en andere dieren zijn dus afhankelijk van kleurrijke bermen, en ook bij mensen zorgt dit voor blije gezichten!

Met het toepassen van een ecologisch maaibeheer schakelt Tessenderlo een versnelling hoger. Met een ecologisch maaibeheer wijken we voor een deel van de bermen af van de standaard maaiperiodes. Door vroeger dan 15 juni te maaien, geven we een aantal kruiden en bloemen nog meer kans om tot bloei te komen voordat sneller groeiende soorten hen overschaduwen. De basis voor dit gericht maaibeheer is het bermbeheerplan dat in 2023 werd goedgekeurd.

Vier maaiperiodes

Door het maaien van de bermen gefaseerd uit te voeren (tijdens vier verschillende maaiperiodes) houden we vanaf dit jaar rekening met de huidige en potentiële aanwezigheid van plantensoorten in de bermen. Het maaitijdstip voor een bepaalde berm is bepaald op basis van de fase waarin de berm zich bevindt (meer grassen – minder grassen, minder soortenrijkdom – meer soortenrijkdom) en hun bloeitijden. Ook werd er bij de opmaak van een maaironde gekeken naar de technische en financiële haalbaarheid.

Op de kaart ‘Werkbaar beheer’ (zie downloads) staan de maaiperiodes per berm aangeduid in een kleur. Het gaat om:

 • een eerste maaibeurt tussen 1 mei en 15 mei
 • een eerste maaibeurt tussen 15 mei en 31 mei
 • een eerste maaibeurt na 15 juni (tot 15 juli)
 • een eerste maaibeurt na 1 juli
 • een tweede maaibeurt na 15 september

Voor de zijkanten van de grachten volstaat één maaibeurt met het oog op verkeersveiligheid en biodiversiteit. Deze worden één keer per jaar gemaaid vanaf half september tot half oktober.

Veiligheidsmaaien

Het veiligheidsmaaien gebeurt vanaf dit jaar in eigen beheer. Het veiligheidsmaaien gebeurt plaatselijk ter hoogte van locaties waar de verkeerszichtbaarheid te beperkt is, zoals op bepaalde kruispunten. Hiervoor kan je steeds melding maken bij de dienst Veiligheid, Dienstverlening en Werken op het nummer 013 66 57 19 of via mail naar infovdw@tessenderlo.be.

Bermen langs gewestwegen

Aan AWV is intussen opdracht gegeven om een veiligheidsmaaibeurt uit te voeren op de kruispunten van de gewestwegen. Heb je een bijkomende melding over de bermen van de gewestwegen? Dan kan je deze indienen op hun meldpunt: Meldpunt Wegen.

Welke wegen zijn gewestwegen?

 • N126: Geelsebaan
 • N127: Turnhoutsebaan
 • N141: Vorsterweg
 • N165: Averboodse Baan
 • N174: Sparrenweg
 • N724: Industrieweg (van Heilig-Hartlaan tot Havenlaan), Havenlaan en Snelwegstraat;
 • N725: Hasseltseweg, Industrieweg (van Diesterstraat tot Heilig-Hartlaan), Heilig-Hartlaan, Eersels (gedeelte tussen Heilig-Hartlaan en rotonde, behalve de zijstraatjes), Rodeheide vanaf rotonde tot kruispunt met Neerstraat, Neerstraat (vanaf kruispunt met Rodeheide tot Vorsterweg)
 • N287: Lapseheide

Nog vragen?

Heb je nog vragen of opmerkingen, dan horen wij deze graag via mail aan infovdw@tessenderlo.be of via het nummer 013 66 57 19.

Naar top