Geboortepremie

Een geboorte geeft recht op een geboortepremie of kraamgeld.

Het kraamgeld bestaat zowel voor werknemers als voor zelfstandigen.

Als je niet tewerkgesteld bent, moet je de aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW).

De aanvraag is mogelijk vanaf de zesde maand van de zwangerschap.

De vader vraagt meestal het kraamgeld aan. Als hij geen werknemer is, vraagt de moeder het kraamgeld aan.

Het kraamgeld vraag je aan bij:

  • het kinderbijslagfonds van je werkgever;
  • het kinderbijslagfonds van je laatste werkgever (als je werkloos, ziek of gepensioneerd bent);
  • je sociaal verzekeringsfonds (als je zelfstandige bent);
  • de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) (als je nooit gewerkt hebt, als je in het onderwijs werkt of als je grensarbeider bent).

Elk fonds heeft een eigen regeling. Voor individuele vragen over het kraamgeld neem je als werknemer best contact op met je personeelsdienst of met het kinderbijslagfonds van je werkgever. Zelfstandigen kunnen terecht bij hun sociaal verzekeringsfonds.

Meer informatie nodig? Je kunt terecht bij:

  • je kinderbijslagfonds;
  • de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Trierstraat 70, 1000 Brussel, 0800 94 434 (gratis nummer).
  • FOD Sociale Zekerheid, Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, bus 100, 1000 Brussel, 02 528 60 11, http://socialsecurity.fgov.be.

De gemeente geeft een geboortepremie aan iedereen die een 3e, 4e, 5e of volgende kind krijgt.

De begunstigden moeten zelf niets doen, rond 15 december bezorgt de dienst Burgerzaken een lijst aan onze Financiële dienst van alle 3e, 4e en volgende kinderen in het gezin die in de loop van het kalenderjaar geboren zijn.

De premie bedraagt € 49,58.

Downloads

Naar top