GAS-codex

We willen allemaal een leuke en nette gemeente waarin het aangenaam wonen is. Om dit mogelijk te maken moeten politie en gemeentebesturen kleine criminaliteit en asociaal gedrag snel en efficiƫnt kunnen aanpakken. Dit kan dankzij Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Ook onze politiezone werkte een GAS-codex uit. Hierin staan duidelijke regels waarmee Beringen, Ham en Tessenderlo paal en perk willen stellen aan nalatigheden, verloedering, bevuiling, lawaai,... kortom allerlei gedragingen die openbare overlast veroorzaken.

Vroeger werden dit soort kleine gevallen van overlast vaak niet behandeld.  Met de GAS-codex die geldt vanaf 1 oktober 2018 kunnen we daar toch tegen optreden. Overtredingen kunnen vastgesteld worden door de politie en door speciaal daarvoor aangestelde gemeentelijke ambtenaren. Een gezamenlijke, provinciale sanctionerende ambtenaar kan boetes opleggen of taakstraffen uitdelen. Bemiddelen behoort ook tot de mogelijkheden. Overtredingen worden vanaf 1 oktober 2018 dus niet meer doorgestuurd en behandeld door het parket.

In de drie gemeenten van de politiezone keurden de gemeenteraden de aanpassingen van de GAS-codex goed, zodat ze in alle drie de gemeenten gelden. In Tessenderlo gebeurde dat op 25 januari 2021.

De aanpaste GAS-codex geldt vanaf 1 maart 2021 in de drie gemeenten Beringen, Ham en Tessenderlo.

Belangrijk: de GAS-bepalingen gelden voor iedereen vanaf 14 jaar.

Waarover handelt de GAS-codex?

  • Overlast door dieren;
  • publiciteit;
  • lichtoverlast;
  • begraafplaatsen;
  • geluidsoverlast;
  • afvalstoffen;
  • inname publieke ruimte;
  • bijzondere verstoringen van de openbare orde;
  • gemengde inbreuken.

Je vindt de volledige GAS-codex bij Downloads.

Downloads

Naar top