Flankerend onderwijs

Vanaf 2012 begon ons lokaal bestuur in te zetten op “flankerend onderwijs”. Flankeren wil zeggen ondersteunen. De gemeente ondersteunt door een verbinding te maken tussen de scholen in Tessenderlo. Dit door onder andere samen te werken aan gemeenschappelijke projecten.

Na overleg met alle betrokken scholen van Tessenderlo (zowel kleuter- en basisscholen als de middelbare scholen) en hun centra voor leerlingenbegeleiding werd besloten projecten te organiseren rond het verhogen van de weerbaarheid van sommige leerlingen en te gaan werken rond en tegen pesten op school.

Dit laatste resulteerde in een charter tegen pesten, een gezamenlijke verklaring waar alle Looise scholen en gemeentebestuur achter staan.

Ook werd een project rond (t)huiswerk op poten gezet.

Meer recent zet deze werking voornamelijk in op de implementatie van ’Nieuwe Autoriteit’ in de middelbare scholen en wordt er gefocust op het tegengaan van cyberpesten. 

Naar top