Financiën

De Financiële dienst is voornamelijk een ondersteunende dienst voor de diensten van het lokaal bestuur. Zo staat zij het bestuur bij in de opmaak en opvolging van het meerjarenplan.

Daarnaast is deze dienst verantwoordelijk voor de boekhouding, de opmaak van de fiscale reglementen, het behandelen van de bezwaarschriften inzake gemeentebelastingen, het opmaken van de uitgaande facturen en de verwerking van alle inkomende facturen. Ook het uitoefenen van toezicht op de budgetten en rekeningen van de diverse kerkfabrieken behoort tot het takenpakket.

De Financiële dienst verzorgt ook de budgettaire en algemene boekhouding van het autonoom gemeentebedrijf (AGB).

De dienst is verantwoordelijk voor: belastingen en retributies, premies en toelagen.

Meer info

Naar top