Fietspaden Hulsterweg

 

Het lokaal bestuur Tessenderlo draagt verkeersveiligheid hoog in het vaandel. In het kader daarvan is het bestuur begonnen met de heraanleg van de Hulsterweg, om op die manier enkele kritieke punten aan te pakken.

De problemen waar de Hulsterweg mee te kampen heeft, zijn gekend: 

 • de fietspaden zijn verouderd en in slechte staat;
 • er is nood aan een duidelijke en veiligere fietsinfrastructuur voor zowel de zwakke als de gemotoriseerde weggebruiker;
 • de functionele fietsroute is onvoldoende veilig voor het fietsverkeer;
 • bij diverse kruispunten is het moeilijk om over te steken;
 • er is een kruising met diverse in- en uitritten van bedrijven en woningbouwprojecten.

Met dat in het achterhoofd formuleerde het bestuur enkele doelstellingen:

 • verhogen van de verkeersveiligheid voor de fietsers;
 • verlagen van het aantal verkeersongevallen;
 • oplossen van conflictsituaties ter hoogte van bedrijvenclusters;
 • aanleggen van veilige en comfortabele fietsvoorzieningen;
 • verbeteren van de oversteekbaarheid van fietsers bij kruispunten;
 • stimuleren van het gebruik van de fiets als vervoersmiddel.

Geplande werken

Op de Hulsterweg worden de fietspaden vernieuwd in beton en waar het mogelijk is vrij liggend aangelegd tussen de Spoorwegstraat en Terploeg. Het bestaande betonnen wegdek blijft behouden maar waar nodig gerenoveerd worden en zal van nieuwe voegvullingen voorzien worden. Er zijn geen rioleringswerken voorzien, de bestaande riolering blijft behouden. Aan het Hoogveld gaat een rotonde aangelegd worden en vanaf deze rotonde een nieuw fietspad tot aan de ingang van het kerkhof. Tussen de Vijverstraat en het Eikelplein gaat de Hulsterweg een fietsstraat worden. Ook hier gaan voorafgaandelijk de nutsleidingen vernieuwd worden. Ook hier gaan de werken in oktober/november starten.

Stand van zaken (maart 2024)

Deze week (11 maart) worden de plaatselijke betonherstellingen aan de kant van de oneven huisnummers tussen Spoorwegstraat en Terploeg afgerond.

Vanaf maandag 18 maart starten dezelfde herstellingen aan de overkant van de straat én begint aannemer APK tussen Spoorwegstraat en Hoogveld met de nutswerken in de berm. Deze werkzaamheden duren een drietal weken.

De kruispunten met de Fabriekstraat en Hofstraat worden tijdens deze fase afgesloten en het gemotoriseerd verkeer richting Hulst verloopt aan de kant van de oneven huisnummers. De omleidingen voor gemotoriseerd verkeer vanuit Hulst blijft behouden via Paalseweg, Industrieweg en Heilig-Hartlaan.

Downloads

Naar top