Fietspaden Hulsterweg

De problemen waar de Hulsterweg mee te kampen heeft, zijn gekend: 

 • de fietspaden zijn verouderd en in slechte staat;
 • er is nood aan een duidelijke en veiligere fietsinfrastructuur voor zowel de zwakke als de gemotoriseerde weggebruiker;
 • de functionele fietsroute is onvoldoende veilig voor het fietsverkeer;
 • bij diverse kruispunten is het moeilijk om over te steken;
 • er is een kruising met diverse in- en uitritten van bedrijven en woningbouwprojecten.

Met dat in het achterhoofd formuleerde het bestuur enkele doelstellingen:

 • verhogen van de verkeersveiligheid voor de fietsers;
 • verlagen van het aantal verkeersongevallen;
 • oplossen van conflictsituaties ter hoogte van bedrijvenclusters;
 • aanleggen van veilige en comfortabele fietsvoorzieningen;
 • verbeteren van de oversteekbaarheid van fietsers bij kruispunten;
 • stimuleren van het gebruik van de fiets als vervoersmiddel.

Op de Hulsterweg worden de fietspaden vernieuwd in beton en waar het mogelijk is vrij liggend aangelegd tussen de Spoorwegstraat en Terploeg. Het bestaande betonnen wegdek blijft behouden maar waar nodig gerenoveerd worden en zal van nieuwe voegvullingen voorzien worden. Er zijn geen rioleringswerken voorzien, de bestaande riolering blijft behouden. Aan het Hoogveld gaat een rotonde aangelegd worden en vanaf deze rotonde een nieuw fietspad tot aan de ingang van het kerkhof. Tussen de Vijverstraat en het Eikelplein gaat de Hulsterweg een fietsstraat worden. Ook hier gaan voorafgaandelijk de nutsleidingen vernieuwd worden. Ook hier gaan de werken in oktober/november starten.

Een exacte startdatum is nog niet gekend.

Naar top