Europese burgers voor gemeenteraadsverkiezingen (13 oktober)

Europeanen kunnen zich inschrijven op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Was je voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen (2018) ingeschreven, dan word je automatisch opnieuw ingeschreven voor 2024.

Vlaanderen Kiest

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om op deze kiezerslijst te komen?

  1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
  2. Voor 1 augustus 2024 ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  3. Minstens 18 jaar oud zijn
  4. ver stemrecht beschikken
  5. Je aanvraag indienen voor 1 augustus 2024

Jezelf inschrijven kan via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be, via het formulier deze pagina of bij de dienst Burgerzaken.

Naar top