Europese burgers voor Europese verkiezingen (9 juni)

Europeanen die in België verblijven, kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen.

Je hebt dan twee opties.

  • Je schrijft je in bij je ambassade om te stemmen op een lijst van je land van herkomst.
  • Je schrijft je in bij je gemeente op de kiezerslijst als je voor een Belgische lijst wil stemmen. (Was je voor de laatste Europese verkiezingen (2019) ingeschreven, dan word je automatisch opnieuw ingeschreven voor 2024.)

Aan welke vijf voorwaarden moet je voldoen om op de Belgische kiezerslijst te komen?

  1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
  2. Voor 31 maart 2024 ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  3. Minstens 16 jaar oud zijn
  4. Over stemrecht beschikken
  5. Je aanvraag indienen voor 31 maart

Jezelf inschrijven kan via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be, via het formulier op deze pagina of bij de dienst Burgerzaken in he gemeentehuis.

Als je je in België inschrijft op de kiezerslijst, dan is je deelname aan de stemming verplicht.

www.europeanelections.belgium.be

Naar top