Erkende vrije beroepen

Erkende vrije beroepen worden gepubliceerd in de gemeentegids en in onze online Bedrijvengids. Daarnaast worden ook sommige niet-erkende beroepen opgenomen, namelijk degene die in de gemeentegids van 2019 gepubliceerd werden.

De erkende vrije beroepen worden zijn de volgende:

  • zorgberoepen: huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen, leverancier van implantaten, (ziekenhuis)apothekers, verpleegkundigen en zorgkundigen;
  • paramedische beroepen: audioloog en audicien, bandagist, orthesist en prothesist, diĆ«tist, ergotherapeut, farmaceutisch-technisch assistent, logopedist, medisch laboratorium technoloog, orthoptist, podoloog, technoloog medische beeldvorming, kinesist, vroedvrouw, klinisch psycholoog;
  • vrije en intellectuele beroepen: vastgoedmakelaars, landmeters- experten, erkende boekhouders en fiscalisten, rekenplichtigen en fiscaal adviseurs, bedrijfsrevisoren, psychologen, architecten, auto-experts, journalist, kinderoppasser, zelfstandig lesgever, artiest;
  • justitie: advocaat, pleitbezorger, deurwaarder, notaris;
  • dierenwelzijn: dierenarts.

Beroepen die niet door de overheid erkend zijn en die dus niet in bovenstaande lijst voorkomen, worden alleen gepubliceerd als zij opgenomen waren in de gemeentegids van 2019.
Omdat ze niet door de overheid erkend zijn kan het bestuur geen uitspraak doen of de beoefenaars al dan niet voldoen aan de beroepsvereisten.

Naar top