Leefloon

Het equivalent leefloon is een financiële steun die door het sociaal huis aan personen wordt toegekend die geen recht hebben op het leefloon, maar die zich in een gelijkaardige behoeftige situatie bevinden.

De opdracht van het sociaal huis is niet om een inkomen toe te kennen, maar om mensen de kans te bieden om terug zelfstandig een eigen leven in handen te nemen via het recht op maatschappelijk integratie. Het leefloon is één van de vormen van recht op maatschappelijke integratie.

Het equivalent leefloon bedraagt op 1 januari 2022 (datum laatste aanpassing):

  • samenwonende personen: € 714,86* (op maandbasis)
  • alleenstaande personen: € 1.072,30* (op maandbasis)
  • persoon met gezinslast: € 1.449,15* (op maandbasis)

*geïndexeerde leefloonbedragen op 1 januari 2022.

De aanvraag doe je bij de Sociale dienst van het sociaal huis. De maatschappelijk assistent voert een uitgebreid sociaal onderzoek om na te gaan of een cliënt aan alle voorwaarden voldoet.

Lees meer op de website van POD maatschappelijke integratie.

Naar top