Een woordje uitleg over het Kolmenveld

Gepubliceerd op dinsdag 30 aug 2022 om 08:22
De afgelopen tijd ontstond er heel wat commotie rond de ontwikkeling van het Kolmenveld in het centrum van Tessenderlo.

Het lokaal bestuur begrijpt de bezorgdheid van de mensen, zeker van de omwonenden. Bezorgd zijn om het uitzicht en de leefbaarheid van de gemeente is een belangrijke eigenschap die wij als gemeente appreciëren in elke Looienaar. Graag willen wij de juiste context meegeven, zodat iedereen zo correct mogelijk geïnformeerd is.

Kolmenveld: hoe zat dat nu ook weer?

Volgens het gewestplan van 1976 werd heel de zone op en rondom het Kolmenveld (het gebied tussen Processieweg, Geelsebaan, Kolmen en Schoterweg) door Vlaanderen bestemd als woonzone, met andere woorden: bouwgrond. Een derde van de gronden was eigendom van de gemeente, twee derde van privé-eigenaars. In de loop der jaren hebben projectontwikkelaars de Looise privé-eigenaars warm gemaakt om hun grond te verkopen.

Wat betekent dit: Kolmenveld is al meer dan 50 jaar bouwgrond, en op enkele gronden ontstond spontaan een bosje.

In 2015 werd er een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) vastgelegd. Met zo’n RUP wordt via stedenbouwkundige voorschriften bepaald wat wel en niet kan in deze zone. Het toenmalige gemeentebestuur wilde er vooral voor zorgen dat projectontwikkelaars niet zomaar hun gang konden gaan. Dit door de bouwmogelijkheden te beperken en ruimte te maken voor een zone voor centrumfuncties. Bovendien waren er in 2015 amper bezwaarschriften, de meesten kwamen zelfs van eigenaars en ontwikkelaars die meer mogelijkheden tot bouwen wilden.

Waarom gaat het bestuur geen groene zone ontwikkelen?

Uiteraard wil Tessenderlo groene zones en open ruimten. Maar er zijn twee problemen.

 • Enerzijds zijn de gronden maar voor één derde eigendom van de gemeente. Deze gemeentelijke gronden liggen grotendeels in de zone voor centrumfuncties en de zone voor kwaliteitsvol openbaar domein.
 • Anderzijds is het herbestemmen van bouwgrond naar groene zone duur. Elke eigenaar wil immers vergoed worden voor planschade en die kosten komen uiteindelijk bij de Looienaar terecht.

Dat wij geen volledig groene zone kunnen ontwikkelen, betekent niet dat wij geen inspanning leveren om groene maatregelen te treffen.
Wat gebeurt er in dit kader?

  • Er werd een inventaris gemaakt van de huidige waardevolle bomen. Die worden zoveel mogelijk bewaard;
  • 179 nieuwe klimaatbomen worden geplant;
  • er wordt een ecologische wijk ontwikkeld, zonder gebruik van fossiele brandstoffen, met waterinfiltratie en wateropvang op eigen domein;
  • van de 35% verhardingen (waaronder de daken van de gebouwen) die voorzien zijn zal 25% waterdoorlatend zijn;
  • het oude kerkhof langs de Schoterweg zal mettertijd omgevormd worden tot een mooi park.

Kolmenveld: hoe zit dat nu?

De vraag naar nieuwe woningen in Tessenderlo blijft hoog. Als we onze gemeente op het vlak van wonen leefbaar willen houden, moeten we inzetten op geconcentreerd wonen, weg van de nog bestaande open ruimte in onze gehuchten.

Zo werd dit ook bekeken in de bouwmeesterscan. Er is nog woonbehoefte die moet ingevuld worden in het centrum.

In de nabije toekomst zullen we immers met veel uitdagingen geconfronteerd worden. De vergrijzing is misschien wel een van de belangrijkste.

We moeten ons de vraag stellen: hoe gaan de ouderen van vandaag en de ouderen van morgen op een comfortabele manier leven in onze gemeente? Is er voldoende plaats voor serviceflats en een kwaliteitsvol rusthuis?

Voor die uitdagingen moeten wij als gemeente een oplossing vinden. En het Kolmenveld is daar volgens ons - gezien haar verleden, heden en mogelijke toekomst - een geschikte plaats voor.

Openbaar onderzoek Kolmenveld

Thema's

Naar top