Discriminatiemeldpunten

Mensen die zich het slachtoffer voelen van discriminatie omwille van hun seksuele geaardheid, kunnen hiervan een melding doen bij de Holebifoon.

Mensen die zich gediscrimineerd voelen omwille van hun genderexpressie of -identiteit, kunnen dit melden bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Op de site van Unia kan je een melding indienen.

Naar top