Digiborden

Ons gemeentebestuur heeft in elk gehucht minstens één digibord. Die zijn vooral bedoeld om onze inwoners informatie te bezorgen over acute situaties (crisissituaties, wegwerkzaamheden, …) en de werking van de gemeentelijke diensten. Maar ook evenementen (van de verenigingen) kunnen aangekondigd worden.

Activiteiten van alle verenigingen van Tessenderlo kunnen op de digiborden komen onder deze voorwaarden:

  • alle evenementen moeten door de verenigingen ingevoerd worden in de UiTdatabank (www.uitinvlaanderen.be);
  • de evenementen worden - eenmaal ze in de UiTdatabank staan - automatisch opgenomen in het UiTmagazine bij elk informatieblad. Op deze manier zorgen we voor extra promotie voor alle evenementen in Tessenderlo.

De digitale infoborden (lichtkranten) staan op volgende locaties:

  • Diesterstraat (tegenover kerkplein);
  • Engsbergen (aan cultuurhuis/'t Goor);
  • Schoot (aan cultuurhuis/De Kriekel);
  • Hulst (aan cultuurhuis/De Griffel);
  • marktplein centrum;
  • Vismarkt (aan cultuurhuis/het LOO);
  • Groenstraat (aan zwembad De Vloetlijn);
  • Molenhoeven (aan kleuterschool).

Betaalde promotie

Op de digiborden langs de Diesterstraat en langs de Groenstraat verschijnt naast de gemeentelijke informatie ook publiciteit. Wil je dat doen, contacteer dan Geert Brouwers van CityScreens via geert@cityscreens.be, 0474 99 91 89, www.cityscreens.be 

Downloads

Naar top