Veiligheid, Dienstverlening & Werken

De dienst Veiligheid, Dienstverlening & Werken maakt deel uit van de sector Grondgebiedzaken.

De medewerkers van VDW staan in voor:

 • Veiligheid (1):
  • herstellingen aan wegenasfalt;
  • herstellingen aan voet- en fietspaden;
  • hulp bij interventies in crisissituaties;
  • steun bij het rampenplan;
  • plaatsen van tijdelijke signalisatie in het kader van evenementen;
  • plaatsen van tijdelijke signalisatie in het kader van werkzaamheden;
  • plaatsen/onderhoud van de vaste signalisatie;
  • opvolging van de wegmarkeringen;
  • opvolging elektronische snelheidsborden;
  • opvolging seveso-borden;
  • schaven van onverharde wegen;
  • strooidiensten tijdens de winterperiode;
  • het ruimen van stormschade;
  • camerabewaking in opdracht van politie/gemeentebestuur;
 • Dienstverlening (1):
  • busvervoer voor Pinokkio, speelpleinwerking, tienerwerking, Sportdienst, bibliotheekdagen voor scholen;
  • aanvragen, leveren en ophalen van nadar en podia in het kader van evenementen;
  • kampvervoer;
  • opruimen van sluikstort;
  • opruimen van zwerfvuil;
  • legen openbare vuilbakken;
  • reinigen van straten en pleinen met de borstelveegmachine;
  • reinigen marktplein en omgeving met de elektrische vuilzuiger;
  • ruimen van grachten en vlieten;
  • doorspuiten van verstopte rioleringen op openbaar domein;
  • onderhoud straatkolken;
  • aanpak ratten en zwerfkatten;
  • het plaatsen van bushokjes;
  • groenonderhoud rond gebouwen en pleinen;
  • groenonderhoud industrieterreinen;
  • groenonderhoud in woonwijken;
  • groenonderhoud in woonstraten;
  • groenonderhoud wegbermen;
  • groenonderhoud rond sport- en hobbyterreinen;
  • (groen)onderhoud van begraafplaatsen;
  • (groen)onderhoud van speelt
 • Werken (1):
  • onderhoud van gemeentelijke/OCMW infrastructuur (metselwerken, elektriciteitswerken, metaalwerken, loodgieterij en schrijnwerkerij);
  • aanpassingen/herstellingen aan gemeentelijke/OCMW infrastructuur en machinepark als gevolg van opmerkingen van verschillende keuringsorganismen;
  • onderhoud van het gemeentelijke/OCMW wagenpark;
  • onderhoud van het gemeentelijke/OCMW machinepark;
  • steun bij gemeentelijke evenementen.
 • aanplantingen en onderhoud (1):
  • rond gebouwen, pleinen, industrieterreinen, …;
  • in woonwijken;
  • op speelterreinen;
  • rond sport- en hobbyterreinen;
  • aan begraafplaatsen;
  • in woonstraten;
  • wegbermen;
  • bossen en natuurinrichting;
 • kap- en natuurvergunningen (2):
  • kapvergunningen: aanvragen voor het kappen van bomen, bossen en houtkanten;
  • natuurvergunningen: aanvragen voor vegetatiewijzigingen, reliëfwijzigingen, aanleg van poelen;
 • houtverkoop;
 • bestrijding Amerikaanse vogelkers;
 • straatmeubilair: aankoop van zitbanken, picknicktafels, bloembakken en vuilnisbakken op openbaar domein;
 • ledigen van bladkorven. Dit gebeurt (normaal gezien) in november, december en januari. Zie ook de rubriek Bladkorven.
 • aankoop en plaatsing van kerstbomen;
 • schadebestekken: het opmaken van een schadebestek bij schade die door particulieren aan laanbomen en openbaar groen wordt aangebracht ten gevolge van ongevallen en vandalisme.
Naar top