Poetsdienst

De Poetsdienst ressorteert onder de Personeelsdienst die deel uitmaakt van de afdeling Organisatiebeheer.

Elk gemeentelijk gebouw heeft een poetsdienst. Zij zorgen voor het onderhoud van onze gemeentelijke infrastructuren.