afdeling Omgeving

De afdeling Omgeving maakt deel uit van de sector Grondgebiedzaken en bestaat uit:

  • dienst Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid;
  • dienst Milieu;
  • dienst Mobiliteit.