sector Grondgebiedzaken

De sector Grondgebiedzaken bestaat uit:

  • afdeling Patrimonium;
  • afdeling Veiligheid, dienstverlening & Werken (VDW);
  • afdeling Omgeving.